Pressmeddelande: Regeringens budget för 2021

"Samtida cirkus" i fokus – Riksteatern får utökat uppdrag

Under måndagen presenterade regeringen budgeten för 2021. Riksteatern får ett utökat uppdrag med fokus på att utveckla den "samtida cirkusen". Det digitala uppdraget kvarstår men finansieringen minskar rejält.

Från och med 2021 får Riksteatern 7 miljoner kronor för att utveckla den "samtida cirkusen". I uppdraget ligger att skapa förutsättningar och främja den konstnärliga utvecklingen för cirkuskonstnärer att verka i Sverige samt att göra konstformen tillgänglig för fler människor i hela landet.

– Vi är väldigt glada för uppdraget som vi ser som något positivt för hela branschen. Det är också glädjande för våra arrangörer ute i landet. "Samtida cirkus" har en stark potential att nå en bredare publik och vi hoppas att genom Riksteaterns fantastiska arrangörsnätverk kunna bidra till att fler människor får möjlighet att ta del av denna konstform. Vi ser även fram emot och hoppas på samarbeten med ännu fler aktörer och kompetenser inom konstområdet, säger Magnus Aspegren, vd för Riksteatern. 

Riksteatern har sedan 2017 haft ett uppdrag att tillgängliggöra scenkonst genom digitala utsändningar. Uppdraget har inneburit att undersöka hur digitalisering på olika sätt kan bidra till att skapa spännande scenkonst i nya format men även hur den kan öka tillgängligheten för scenkonst i olika delar av landet. Regeringen bedömer att scenkonstinstitutionerna behöver fortsätta använda digitala kanaler för att nå ut med sina föreställningar samt fortsätta utvecklingen av att tillgängliggöra digitala lösningar för scenkonsten i hela landet. Riksteatern som tidigare fått 5 miljoner kronor per år för att arbete med det digitala uppdraget förväntas nu lösa detta inom ordinarie budget där en något högre uppräkning än tidigare bör ses som en fortsatt satsning. Dock är det betydligt mindre resurser än tidigare.

– Det är bekymmersamt att det inte satsas ytterligare på digitalisering. Ett år som detta känns det extra viktigt att medel riktas mot det digitala och att vi fortsätter det fantastiska arbete som hela branschen har påbörjat, fortsätter Magnus Aspegren

För mer information: 
Anna Gerdin
Press- och PR-ansvarig 
anna.gerdin@riksteatern.se 
Tel: 070- 528 991 5

Om Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Närmare 40 000 medlemmar, 230 Riksteaterföreningar, 21 regionala föreningar och 50 ansluta organisationer i hela Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteaterns vision är scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Tyst Teater producerar banbrytande scenkonst på svenskt teckenspråk och är en del av Riksteatern. Även Cullberg är en del av Riksteatern. Magnus Aspegren är vd för Riksteatern.

Pressmeddelandet skickades mån 2020-09-21 10:44

Till startsida Press


Ur Riksteaterproduktionen Play 3.0 med Sirqus Alfon, hösten 2020.
Foto: Sören Vilks