Riksteatern kommenterar budgetpropositionen

Riksteatern välkomnar regeringens satsning på kultur i hela landetIdag presenterade regeringen sin budgetproposition för 2017. Sammanlagt utökas budgeten för kulturområdet och satsningar görs på scenkonst samt regional kultur runt om i landet genom mer medel till kultursamverkansmodellen. Anslagen till samverkansmodellen föreslås i proposition att öka med 30 miljoner årligen fram till 2020. Riksteatern, som verkar för scenkonst för alla överallt, är positiva till den satsning som regeringen nu vill göra.

– Regeringens budgetproposition innebär en satsning på kultur i hela landet, vilket är väldigt bra. Det betyder mer pengar i regionerna, men jag hoppas också att de pengarna främjar det ideella arrangörskapet. Alla de lokala föreningar som ser till att kulturen sprids på alla de platser där stora institutioner inte finns. Där spelar Riksteatern en viktig roll, säger Magnus Aspegren vd på Riksteatern.

I budgetpropositionen belyser regeringen vikten av statens bidrag till det civila samhället inom kulturen har en stor betydelse för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen. Riksteatern består av 230 lokala och 21 regionala riksteaterföreningar runt och har en viktig betydelse för att tillgängliggöra kultur över hela landet.

Regeringen berör även det uppdrag som Riksteatern har för att bidra till att tillgängliggöra danskonst över hela landet. Den professionella dansen är starkt koncentrerad till storstäderna. Uppdrag omfattar samverkan med nationella, regionala och lokala aktörer. Inom ramen för uppdraget arbetar Riksteatern bland annat med regionala residens i samarbete med riksteaterföreningar, samt en utökad repertoar för att tillgängliggöra dans för flera människor.

Riksteatern ser även positivt på att regeringen uppmärksammar Kompetensintegration i propositionen. Ett samarbete mellan Riksteatern, Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Arbetsförmedlingen med målet att möjliggöra för nyanlända scenkonstarbetare att få ingångar och praktikplatser inom scenkonstbranschen.

Publicerat FRE 9 SEP 2016

Till startsida Press