Pressmeddelande: Riksteatern ställer in alla föreställningar i vår

Riksteatern ställer in alla föreställningar i vår

Riksteaterns styrelse fattade idag beslutet att ställa in samtliga föreställningar till följd av allvarlig smitta genom coronaviruset. Många av de lokala riksteaterföreningarna har de senaste veckorna märkt att publiken uteblivit, vilket i sin tur drabbar föreningarna ekonomiskt. Dessutom vill Riksteatern i nuläget undvika eventuell smittspridning bland publik och personal på turné.

Den 11 mars beslutade regeringen, efter förslag från Folkhälsomyndigheterna, att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer. Riksteatern fattar nu beslutet att ställa in samtliga föreställningar resten av våren, oavsett publikmängd. 

– Beslutet om att ställa in all turnerande verksamhet under resten av våren var ett svårt men nödvändigt beslut. Vi i styrelsen måste i första hand värna riksteaterföreningarnas fortsatta existens, de är ryggraden för att högkvalitativ scenkonst ska nå ut i hela Sverige. Det är en fin repertoar som nu går till spillo men vi hoppas snart vara tillbaka i salongerna. Vi hoppas också att staten, kommuner och regioner ser till att stötta våra arrangörer så att scenkonst snart når ut i hela landet igen, säger Berit Högman, ordförande i Riksteaterns styrelse.

Riksteatern som är en folkrörelse med en turnerande nationalscen turnerar just nu med ett femtontal produktioner på ungefär 200 olika platser i landet. Samtliga cirka 270 föreställningar ställs in.

För mer information:
Emma Englund
Press- och PR-ansvarig
Tel: 08-531 99 408
Mob: 070-637 5940
E-post: emma.englund@riksteatern.se

Om Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Närmare 40 000 medlemmar, 230 Riksteaterföreningar, 21 regionala föreningar och 50 ansluta organisationer i hela Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteaterns vision är scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Tyst Teater producerar banbrytande scenkonst på svenskt teckenspråk och är en del av Riksteatern. Även Cullberg är en del av Riksteatern. Magnus Aspegren är vd för Riksteatern.

Pressmeddelandet skickades tis 2020-03-17 13:08

Till startsida Press