Riksteatern Barn & Unga

Engagerande scenkonst och konstnärligt skapande för barn och unga sedan 1966

Genom scenkonst vill vi förmedla berättelser och bilder som gestaltar barn och ungas komplexa vardag och som tar spjärn mot de enkla förklaringarna. Vi arbetar med scenkonstnärer och aktörer som sätter en stor vikt vid publiken och det konstnärliga tilltalet. Vi söker nutida uttryck som engagerar den unga publiken, och vi har ofta processer som involverar unga i det konstnärliga skapandet.

I verksamheten finns såväl föreställningar som projekt, skrifter, samtal, seminarier och lärarhandledningar. Vi möter framförallt den unga publiken i skolan.

Skolscenen är ett rikstäckande nätverk där ungdomar, Riksteaterföreningar och skolor i hela landet kan hämta kunskap, information och delta i samtal.

Riksteatern har utvecklat scenkonsten för barn och unga i skolan sedan 1966 då denna speciella del inom teatern startades. 2008 utvecklades skolscenen, ambitionen är att ytterligare stärka verksamheten och öka kunskaperna om teaterns roll i skolan. En verksamhet och en webbplats för utbildning och utveckling av scenkonst för barn och unga.

Läs mer på skolscenen.riksteatern.se


LÄNK
Nyskriven dramatik av etablerade dramatiker. Direkt skriven för skolor och unga amatörensembler. Det är kärnan i Riksteaterns Länk-projekt, som också är en bro mellan skolan, unga amatörteatrar och den professionella teatervärlden.

Riksteatern beställer nya pjäser av landets hetaste dramatiker. Vi beställer även översättningar av internationella pjäser och ger skol- och amatörensembler möjlighet att iscensätta dessa. Klasser och grupper spelar föreställningar på sin hemort och deltar dessutom i en regional festival på professionell teaterscen. Ett antal läns-, regions- och stadsteatrar är samarbetspartners. De ställer lokaler och personal till förfogande. Genom coaching, workshops och möten får unga ensembler kunskap om den professionella teaterns arbetssätt och villkor.

Länk skapar möten mellan skola och de lokala och regionala Riksteaterföreningarna, samt med Amatörteaterns Riksförbund och Stads- och Länsteatrar.


Föreställningar på turné för barn och unga våren 2018:
Intergalactic Underwater Palace
Ont blod – En heavy metal-musikal
Svärdfisken 
Turkos sagobok 
Var är mitt hem?