Anslut din organisation till Riksteatern

Om er förening, organisation eller ert företag vill vara med och påverka och/eller stödja Riksteaterns verksamhet men inte kan eller vill bli en Riksteaterförening eller medlem i en Riksteaterförening kan ni välja att ansluta er till Riksteatern.

Anslutning innebär bland annat att ni antar ändamålsparagrafen i Riksteaterns stadgar, vilket betyder att ni verkar i samma anda som Riksteatern.

Ändamålsparagrafen
”Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar, främjar och producerar scenkonst och som äger en teater; en turnerande nationalscen för alla. 
Riksteaterns verksamhet utgår från medlemmarnas engagemang, delaktighet och medskapande och är öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter och nya samarbetspartners.

Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, social eller etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsförutsättning, sexuell läggning eller ålder. 
Riksteatern ska bidra till att alla ska kunna delta, ha inflytande och känna delaktighet i konsten och samhället och ska på så sätt vara en föregångare i att utöva, utveckla och skapa morgondagens demokrati.” 

Som ansluten organisation har ni rätt att skicka en representant med yttranderätt till Riksteaterns kongress.

Årsavgift
När ni är en ansluten organisation betalar ni en årsavgift på 500 kr till Riksteatern nationellt.

Medlem i en regional Riksteaterförening
Som ansluten organisation kan ni även välja att vara medlem i den regionala Riksteaterföreningen, på samma villkor som en Riksteaterförening. Där får ni möjlighet att påverka den regionala verksamheten genom bland annat motions-, närvaro- och rösträtt på årsmötet. Ni får dessutom tillgång till gemensamma regionala mötesplatser, kompetensutveckling och annat. Medlemsavgiften fastställs på det regionala årsmötet.

Ansökan
Ansökan om att ansluta er organisation till Riksteatern görs till Riksteaterns nationella styrelse via blanketten nedan, som ni sedan skickar in via post. På blanketten hittar ni information om vilka uppgifter ni behöver lämna in tillsammans med er ansökan samt till vilken adress ni skickar den.

Ansökan om anslutning till Riksteatern (pdf)

FRÅGOR?
Om ni har frågor kontakta Riksteatern support:
support@riksteatern.se