Fauna om Fauna

Hur jobbade egentligen Fauna med att ta fram föreställningen och deras alternativa värld?

Så här berättar de om arbetet:

”Fauna har varit ett samarbete i ordets sanna betydelse. Sex unika artister, sex kontrasterande konstnärliga medskapanden, sex olika utgångspunkter varav alla arbetar tillsammans för att skapa en sammanhängande, definitiv fast samtidigt abstrakt fysisk värld. En värld där rollkaraktärerna kan leva i harmoni och utforska sina egna fysiska egenskaper och utmärkande drag.

Vårt mål från första början har varit att skapa en alternativ värld där högteknologisk cirkus och akrobatik kontextualiseras till den grad att det döljs inom rollkaraktärernas rörelser - att förflytta cirkusen bort från att enbart visa dramatiska fysiska bedrifter till att istället fokusera på att upplösa dem och få dem att betona karaktärsdrag.

Vi försöker inte återskapa specifika djur eller utforska några dolda politiska budskap. Fauna är en utforskning av mänskliga och djuriska rörelser samt likheterna och skillnaderna mellan dem. För oss är Fauna en plats där rollkaraktärer sammanstöter, relationer hittas och byggs och allting är nytt. Där interaktionerna styrs enbart av rollkaraktärerna själva och de egenskaper de innehar. Det är en värld i sig själv som inte erbjuder några definitiva svar utan snarare erbjuder oss enbart en skymtning av vad som är eller vad som skulle kunna vara Fauna.”

Läs om föreställningen på riksteatern.se/fauna