Dialog och duett – FeminEast 2018

Dialog och duett – en workshop om gemensam kraft. En del av FeminEast 2018

Dialog och duett – en workshop om gemensam kraft arrangeras av Folke Bernadotteakademien tillsammans med syriska  musikartister i samverkan med svenska kultur- och fredsorganisationer. Med denna workshop vill vi undersöka musiken och kulturens betydelse som ett verktyg i dialog och medling.

Folke Bernadotteakademien är en svensk expertmyndighet som arbetar med fred, säkerhet och utveckling. Ett av deras program handlar om dialog och medling under och efter konflikt i krigsdrabbade länder. Tillsammans med syriska musikartister arrangeras en workshop med syfte att undersöka musiken och kulturens betydelse som ett verktyg i dialog och medling.


Till startsidan för FeminEast 2018