Om Corona

Nu gäller det att hålla fast vid det ideella engagemanget

Uppdaterad 2022-01-12

Den pandemi som vi levt med i snart två år drabbar oss inte bara på det personliga planet, utan den slår hårt mot hela samhället. Vi är därmed alla drabbade på olika sätt och i olika stor utsträckning.

När Kulturdepartementet i slutet av 2021 presenterade stora satsningar för att under 2022 underlätta en återstart av kulturlivet i Sverige hade man inte räknat med att samhället bara några veckor senare skulle gå tillbaka till de restriktioner som vi levde med för ett år sedan.

För att samhället som helhet ska kunna ta sig ur den nedåtgående smittspridningsspiralen krävs självklart ett antal åtgärder som vi alla har ansvar att följa. Med det sagt står det klart att de restriktioner som regeringen med kort varsel presenterade måndagen den 10 januari än en gång slår hårt mot kulturarbetare och kulturinstitutioner över hela landet.

Kulturområdet har redan haft enorma påfrestningar på grund av pandemin. Vaccinationsintyg och avståndsregler mellan sällskap kan vara nog så utmanande men med låga maxantal i publiken blir våra förutsättningar oerhört mycket hårdare.

Som företrädare för en av Sveriges största scenkonstinstitutioner talar jag från djupet av mitt hjärta när jag säger att kulturen är av avgörande betydelse i utmanande tider. Riksteaterns uppgift är att oförtrutet fortsätta att vara hela Sveriges scen och sprida kultur i alla delar av landet. Det har vi gjort konsekvent de senaste två åren.

Tillsammans med alla mina kollegor och ideellt engagerade ska jag göra mitt yttersta för att ingjuta mod i folkrörelsen Riksteatern både lokalt och regionalt så att landets teaterföreningar fortsätter sitt arbete med samma entusiasm och professionalism som alltid, trots restriktioner.

Världen har genomlevt pandemier tidigare och vi kommer att göra det tillsammans även denna gång utifrån de nya förutsättningarna. De kris- och återstartsstöd som delats ut hittills kommer, tillsammans med nya nödvändiga stödåtgärder, vara av största vikt för att Riksteatern och kulturbranschen i stort ska kunna ta sig ur pandemin så lite skadade som möjligt. Tillsammans med bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst fortsätter vi därför att driva frågan om stöd, nationellt såväl som regionalt.

I vågskålen ligger det som för oss i Riksteatern är det centrala och viktigaste: det ideella engagemanget. Går det förlorat har vi inte bara tappat publiken och intäkterna utan något av det värdefullaste vi har – hoppet om framtiden.

Magnus Aspegren
Vd, Riksteatern

PS. Riksteaterns nationella styrelse beslutade den 14 januari 2022 att Riksteaterns nationella scenkonstproduktion, trots det allvarliga pandemiska läget, ska fortsätta sin turnerande verksamhet. Detta ska givetvis göras på ett fortsatt så smittsäkert sätt som möjligt.

Sedan den 1 december 2021 gäller att alla över 18 år måste visa upp vaccinationsbevis vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med fler än 100 personer. Tack för att du i god tid före ditt besök hos oss laddar ner ditt digitala vaccinationsbevis i telefonen så att du enkelt kan visa det, samt giltig id-handling, vid ditt besök. Kom i god tid till ditt evenemang då vi räknar med att insläppen i salongerna kan ta något längre tid på grund av uppvisandet av vaccinationsbevisen.

Här ansöker du om vaccinationsbevis (covidbevis) 

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna rörande covidbevis. 

För den som frivilligt väljer att inte vaccinera sig så kvarstår även fortsättningsvis särskilda råd, det vill säga att inte gå på offentliga eller privata tillställningar samt att hålla avstånd och undvika trängsel. 

Vi ses i salongerna!

Är du arrangör? Här kan du läsa mer om vaccinationsbevis.

Bild: Straighta besked. Foto: Markus Gårder