Riksteaterns cirkusuppdrag

Med uppdraget att främja och sprida samtida cirkus i hela Sverige

Riksteatern fick 2021 i uppdrag av Kulturdepartementet att främja utveckling och spridning av den samtida cirkusen i hela landet. Detta för att skapa bättre förutsättningar för cirkuskonstnärer att arbeta i Sverige och samtidigt göra konstformen tillgänglig för en större publik, inte minst genom de lokala Riksteaterföreningarna. Riksteatern arbetar både med cirkusproduktioner och konstnärliga cirkusresidens.

AKTUELLA RESIDENS:

Open Call från Mosquito: Cirkusresidens x 3

Är du verksam cirkusartist med bas i Sverige? Då kan du söka till Cirkusresidens x 3. Residensen äger rum på tre olika platser under vår och försommar 2023. Sista ansökningsdag är den 16 oktober 2022.

Mål med Cirkusresidens x 3
Under residensen får artister tid för fokuserat arbete, reflektion, undersökande och utveckling av det egna konstnärliga uttrycket. Residenset ska ha för avsikt att leda till en färdig föreställning. Målet med projektet är utveckling av en cirkusproduktion. 

Syfte med Cirkusresidens x 3
Cirkusresidens x 3 syftar till att cirkusaktörer och främjare av scenkonst i tre regioner samarbetar kring att genomföra cirkusresidens med samma grupp på tre olika platser. Syftet med projektet är att skapa nya möjligheter för fria kulturutövare att efter pandemin utveckla sin verksamhet på nya platser och i nya sammanhang och på sikt skapa flera arbetstillfällen. Projektet bidrar till en hållbar struktur för cirkuskonsten, då det behövs fler platser att utveckla föreställningar och scener. 

Perioden för ansökan är 15 september 2022–16 oktober 2022. Beslut meddelas under november 2022.

I residenset ingår

 • Residens på tre olika platser: Älvängs natur- & kulturhus i Heby (Uppsala), Oktagonen på Cirkuskvarnen i Uddevalla samt Kulturhuset Agora i Skäggetorp, Linköping
 • Värdskap av professionella cirkusartister och andra på respektive plats
 • Fri tillgång till tre olika scener med viss teknik samt kök, lounge, toalett och dusch
 • 10 dagars residenstid på respektive plats under april, maj, juni 2023
 • Fast arvode om max 300 000 kr 
 • Boende med plats för 4-5 personer
 • Tillfällen till publikmöten

Kriterier

 • Residenstagarna ska vara professionella och verksamma inom området cirkus med bas i Sverige 
 • Residenstagarna ska inneha F-skattesedel
 • Residenstagarna ska kunna vara på plats under hela residensperioderna
 • Residenstagarna ska kunna presentera en produktionsidé och en budget (Behöver ej bli en färdig föreställning under den sammanlagda residensperioden) 
 • Residenstagarna förbinder sig att erbjuda något publikt på respektive plats (exempelvis workshop, work in progress-visning, samtal eller liknande)

Ansökan

Samarbetspartners för Cirkusresidens x 3
Föreningen Mosquito/Älvängs natur- & kulturhus, Riksteatern, Riksteatern Väst, Riksteatern Uppsala län, Riksteatern Östergötland, Cirkuskvarnen, Kulturhuset Agora/Linköpings kommun, Riksteatern Linköping, Uddevalla Riksteaterförening, Cirkus i Väst, Region Uppsala län, Region Östergötland, Nycirkus Öst

Kontakt
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Joel Lindh, Föreningen Mosquito/Älvängs natur- & kulturhus: residence@alvangs.se

Föreningen Mosquito har fått stöd av Kulturrådet för Cirkusresidens x 3.