Riksteaterns dansverksamhet

Dansenheten

Dansenheten tillkom 2015 som ett resultat av att Riksteatern året dessförinnan fick ett utökat dansuppdrag från regeringen.

AKTUELLT
Ansökningsperioden för 2021 års OPEN CALL är avslutad. Det kom in 63 ansökningar varav 29 stycken produktioner var inrikade mot barn och unga. Mer information om 2021 års utvalda produktionsresidens hittar du på www.riksteatern.se/dansresidens


VERKSAMHETEN

Dansenheten ska tillvarata och presentera den pågående konstnärliga utvecklingen inom den samtida dansen. Fokus ligger särskilt på ökad tillgång till samtida danskonst, kunskapsutbyggnad om konstområdet samt att ge koreografer och dansare möjlighet att utveckla sina konstnärskap. De som deltar ska vara professionellt verksamma fria aktörer. De lokala teaterföreningarna är nyckelaktörer för att ge invånare över hela landet möjlighet att ta del av dans. Sedan 2015 är Mia Larsson danschef på Riksteatern. Cecilia Suhaid Gustafsson tillträdde 2021 som ny konstnärlig ledare på Riksteaterns dansenhet. 

Utöver dansenheten har Cullberg (tidigare Cullbergbaletten) sedan bildandet 1967 varit en del av Riksteaterns dansavdelning med egen repertoar, fast ensemble och chef.

För dansbranschens aktörer finns möjlighet att inkomma med förslag på produktioner och andra konstnärliga initiativ. Tillsammans med förslag tar vi gärna emot länkar till rörligt material, till exempel Vimeo. Kontakta oss på dans@riksteatern.se

 

FÖRESTÄLLNINGAR INOM DANSVERKSAMHETEN PÅ RIKSTEATERN

 

På turné hösten 2022:
I själva verket
Närheten

På turné våren 2022:
Den kosmiska havsträdgårdspassagen
Ett monster av mossa och metall
Head Peace
pianotopografier


TIDIGARE FÖRESTÄLLNINGAR

På turné hösten 2021:
Dark Water
Lucky Numbers
Memory Lab
Room X

På turné våren 2021:
I själva verket

På turné hösten 2020:
Promise land
SLICK

På turné våren 2020:
Den kosmiska Havsträdgårdspassagen
Närheten

På turné hösten 2019:
Helheten
Hemma hos dig med Carl Olof
never grow old

På turné våren 2019:
I mellan
Rhythmania
So Sorry

På turné hösten 2018:
Drone
Iki-liv
Thunderstruck

På turné våren 2018:
2 solon av Alma Söderberg
FATTA! med Cleo och JUCK
Landscapes of I

På turné hösten 2017:
A Line up
Beauty and the Beast
Hemma hos dig med Carl Olof

På turné våren 2017:

Sånger från en inställd skilsmässa
Paper Plane
Samtal och rörelse för dig som är pensionär

På turné hösten 2016:
Digambara
Trans(e)ición

På turné våren 2016:
Before I Change My Mind
Measured Moments

På turné hösten 2015:
Goldbergvariationerna
Who can tell the dancer from the dance

 

Bilderna är hämtade från Riksteaterns Mediabank

Foto produktionsbilder: Senay Berhe, Saga Berlin, Märta Thisner, John Jamal Gille Columbus