Riksteaterns dansverksamhet

Dansenheten

Riksteatern har två avdelningar för dans. Den ena är Cullbergbaletten och sedan 2015 finns även Dansenheten som har som uppdrag att tillvarata och presentera den pågående konstnärliga utvecklingen inom den samtida dansen.

AKTUELLT

Se de utvalda till produktionsresidens 2019:
www.riksteatern.se/dansresidens


VERKSAMHETEN

Dansenheten tillkom 2015 som ett resultat av att Riksteatern sedan 2014 har ett utökat dansuppdrag från regeringen. Cullbergbaletten har sedan bildandet 1967 varit en del av Riksteatern, med egen repertoar, fast ensemble och chef.

Dansenheten ska tillvarata och presentera den pågående konstnärliga utvecklingen inom den samtida dansen. Fokus ligger särskilt på ökad tillgång till samtida danskonst, kunskapsutbyggnad om konstområdet samt att ge koreografer och dansare möjlighet att utveckla sina konstnärskap. De som deltar ska vara professionellt verksamma fria aktörer. De lokala teaterföreningarna är nyckelaktörer för att ge invånare över hela landet möjlighet att ta del av dans. Sedan 2015 är Mia Larsson danschef på Riksteatern.

För dansbranschens aktörer finns möjlighet att inkomma med förslag på produktioner och andra konstnärliga initiativ. Tillsammans med förslag tar vi gärna emot länkar till rörligt material, t.ex. Vimeo. Kontakta oss på dans@riksteatern.se


KONSTNÄRLIGT RÅD
Riksteatern har ett konstnärligt råd med inriktning dans, som har konsultativ karaktär och består av fem branschkunniga personer som ska ge råd inför Riksteaterns repertoarläggning och vid beslut om andra konstnärliga satsningar. Ambitionen är att skapa förutsättningar för en konstnärlig utveckling förutom att stärka Riksteaterns bedömning av repertoar och danssatsningar, så att den visar på en mångfald av konstnärliga uttryck inom den samtida dansen. Konstnärliga rådet för dans består av: Olga Pettersson, Rasmus Ölme, Shirley Harthey Ubilla och Maria Naidu.

Rådet träffas fyra gånger per år och diskuterar tillsammans med danschefen repertoarförslag och andra konstnärliga initiativ. Tillsammans bedöms alla inkomna idéer. Generellt krävs över ett år mellan produktionsbeslut och turnéstart på Riksteatern.


FÖRESTÄLLNINGAR INOM DANSVERKSAMHETEN PÅ RIKSTEATERN

På turné våren 2019
I mellan
Rhythmania
So Sorry

På turné hösten 2018
Drone
Iki-liv
Thunderstruck


TIDIGARE FÖRESTÄLLNINGAR

På turné våren 2018
2 solon av Alma Söderberg
FATTA! med Cleo och JUCK
Landscapes of I

På turné hösten 2017
A Line up
Beauty and the Beast
Hemma hos dig med Carl Olof

På turné våren 2017 
Sånger från en inställd skilsmässa
Paper Plane
Samtal och rörelse för dig som är pensionär

På turné hösten 2016
Digambara
Trans(e)ición

På turné våren 2016
Before I Change My Mind
Measured Moments

På turné hösten 2015
Goldbergvariationerna
Who can tell the dancer from the dance

Bilderna är hämtade från Riksteaterns Mediabank

 

Foto produktionsbilder: Senay Berhe, Saga Berlin, Märta Thisner, John Jamal Gille Columbus