Dansresidens

OPEN CALL

Mellan 14–27 januari 2019 är det öppet för koreografer, kreatörer och dansare att söka till 2019 års Open Call för Produktionsresidens Dans @ Riksteatern i Hallunda.

Trailer kommer snart

Här finns information du behöver för ansökningen:

Inom ramen för Riksteaterns uppdrag för dansens utveckling erbjuder dansavdelningen 5 stycken produktionsresidens om 3 veckor för sökande koreograf & kreatör & dansare baserade i Sverige. Nytt för i år! Ett av residensen är dedikerat till en produktion som riktar sig till en publik mellan 0–15 år. Ansökningsperioden är mellan den 14–27 januari 2019.

När:

Mars–April (Maj) 2019:

 • RSDNS 1. 18 mars –7 april
 • RSDNS 2. 25 mars–14 april
 • RSDNS X.  6 maj–26 maj

Oktober–November 2019:

 • RSDNS 3. 7 oktober–27 oktober
 • RSDNS 4. 14 oktober–3 november

Var: Riksteatern i Hallunda, Stockholm

Riksteatern erbjuder er:

 • 3 veckors produktionsresidens i repetitionssal alt teater/blackbox
 • Basutrustad teater/blackbox alt repetitionssal vilket inkluderar enkelt ljus & ljudanläggning, lagt dansgolv och teknisk support enligt avstämd överenskommelse
 • Produktionsmedel: 100 000  kr utbetalas mot faktura och i förhand redovisad budget, teknik specifikation och produktionsresidensplanering. Utlägg för boendeutgifter mot uppvisande mot kopia på kvitto alt. kontrakt upp till 10 000 kr kan endast sökas om någon i teamet är skriven på annan ort
 • Kostnad för utökad teknik dras från produktionsmedel. Avräkning görs i samråd med producenten samt teknisk projektledare och baseras på beslut på residensets produktionsmöten.  Residenstagarens utbetalade ersättningar och/eller löner till teamet ska utbetalas enligt gällande kollektivavtal.
 • Produktionsresidenset är förväntad att arbeta i lokalerna i Hallunda under hela residensperioden, och att redovisa sitt arbete för Riksteaters intressenter vid minst 1 tillfälle. Redovisningen planeras in i Riksteaterns relevanta fora såsom interna informationsmöten, nätverks & konsulentträffar och bransch event etc.

Ansökningskrav (Vänligt skicka oss):

 • Önskemål om period
 • Kortare presentation av produktions idé
 • Produktionsresidensplanering // repetitionsschema
 • Beskrivning av förväntningar
 • Budget för produktionsresidenset länk alt PDF för ev. beviljade bidragsansökningar, inkl. ev. total budget produktionen och ev. samarbetspartners, och ev. planerade speltillfällen alt turnéplan
 • Samlad kontaktlista, CV´s och bild på samtliga i teamet 
 • Marknadsföringsbild och Youtube och/eller Vimeoklipp alt andra länkar (om det finns)
 • För att kunna ansöka produktionsresidens behöver du vara skriven och verksam i Sverige

Ansök här: Här kommer länk upp när ansökningsperioden öppnar. Via den kommer du kunna fylla i din/er ansökan och lägga upp bifogade dokument.

Deadline för ansökan: 27 januari 2019 Kl. 24.00
Svar: 15 februari 2019, beslut tas i samråd med Dansavdelningens konstnärliga råd.

Vid frågor och/eller ev. funderingar: helena.ringvold@riksteatern.se, ansvarig för Produktionsresidens Dans @ Riksteatern i Hallunda.
Skriv i ämnesraden: OPEN CALL 2019 @ Riksteatern Hallunda


Produktionsresidens 2018


Fredrik Quiñones

Hösten 2016 debuterade Fredrik Quiñones som koreograf med Donde mis ojos te vean på Dansmuseet i Stockholm. Processen och verket undersökte vad som anses vara maskulint respektive feminint i uttryck och rörelser. Under produktionsresidenset 2018 arbetar Fredrik Quiñones fram sin första soloföreställning. Ett konstverk som skapas som en motreaktion till jantelagen, integrerar urbana dansstilar, könsneutralitet och strider emot stereotypiska ideal.

Se Fredrik Quiñones berätta om sitt residens


Maria Nilsson Waller
Flora + Fauna / The Wild a.k.a Birds & Bees & Bodys & Space / Back to nature a.k.a au naturel (arbetsnamn) undersöker och belyser frågor kring begreppet naturligt samt idéer kring skönhet och sexualitet. Med verket ifrågasätter Maria Nilsson Waller vår rädsla för det vilt växande och okontrollerbara i en estetik som flörtar med 80-talets sci-fi och med inspiration från bland annat botanik och Linnés sexualsystem. Musiken komponeras och framförs live av Dublin-baserade Stace Gill/OCHO.


Sindri Runudde & Julia Giertz

Ljudkroppskollektivet skapar tillsammans Sindri Runuddes verk Fiskedansen - och andra kosmiska bekännelser - en gruppmeditation och ett gympapass. Fiskars biologi tar plats i queer kulturen, gemenskap och aerobics blir till vardagshealing. Den auditiva aspekten av verket är likvärdig det visuella och komponeras av ljudkonstnären Julia Giertz. Hon fokuserar på de taktila aspekterna av ljud i en konstnärlig praktik hon kallar Sound as Touch.


Noah Hellwig

Mixed-Reality är en ny scenkonstform som börjar ta plats. Tekniker som VR, AU, Haptic-suits, binaurala 3D-ljus mikrofoner mm har utvecklats enormt ur ett rent teknologiskt perspektiv. I produktionen Frictional Realities arbetar och utforskar Noah Hellwig tillsammans med Asreen Rostami och Gabriel Widing cyborgiska praktiker. Koreografi, fysisk närvaro och levande interaktivitet kombineras med kroppsliga upplevelser i en virtuell miljö. Hinner mänskligheten anpassa sig, interagera och förkroppsliga sina erfarenheter i den nya tekniken och sensoriska upplevelser?

Se Noa Hellwig berätta om sitt residens

De koreografer som fick produktionsresidens 2017 var BamBam Frost med produktionen Sorry som har premiär på MDT i mars, Lisen Rosell, Nadja Hjorton, Anna Efraimsson med Cutness overload som har premiär på Kulturhuset Statsteatern i april, Josephine Gray och Anmar Taha (Iraqi Bodies) med verket Wounded Eye (or On Love) och Gunilla Heilborn med The Wonderful and The Ordinary som hade premiär på scenkonstfestivalen Steirischer Herbst i Graz i Österrike.

"Riksteaterns Dansenhet ska tillvarata och presentera den pågående konstnärliga utvecklingen inom den samtida dansen. Fokus ligger särskilt på ökad tillgång till samtida danskonst, kunskapsutbyggnad om konstområdet samt att ge koreografer och dansare möjlighet att utveckla sina konstnärskap. De som deltar ska vara professionellt verksamma fria aktörer."
Helena Ringvold
Producent och Produktionsresidensansvarig Dans

Se tidigare utvalda produktionsresidens 
Riksteaterns dansverksamhet