Vad är ett produktionsresidens?

OPEN CALL 2021

Inom Riksteaterns uppdrag för det fria dansfältets utveckling kan du som koreograf och/eller danskreatör och som är skriven i Sverige söka till ett 3 veckor långt produktionsresidens. Även 2021 är ett av residensen vikt för en produktion som riktar sig till en publik mellan 0 och 15 år/unga vuxna. Ansökningsperioden för 2021 års OPEN CALL är mellan 11-24 januari. Svar om din produktion har tilldelas ett residens är den 12 februari.

ANSÖK HÄR TILL 2021 ÅRS OPEN CALL


Residensperioder:

April-maj 2021
RSDNS 1: 29 mars–18 april
RSDNS 2: 19 april–9 maj
RSDNS 3: 24 maj–13 juni

Oktober-November 2021
RSDNS 4: 11 oktober–31 oktober
RSDNS 5: 26 oktober–15 november

Var: Riksteatern i Hallunda, Stockholm

Riksteatern erbjuder dig:
Tre veckors produktionsresidens i basutrustad teater/blackbox vilket inkluderar enkelt ljus, och ljud, lagt dansgolv, rumsliga önskemål och teknisk support allt enligt överenskommen teknisk specifikation.

Produktionsmedel på 100 000 kronor som utbetalas mot faktura och i förhand redovisad budget, teknisk specifikation och produktionsresidensplanering. Produktionsmedlet är främst öronmärkt för ersättningar till teamet på plats under residensperioden.

Ansökningskrav – vem kan söka:
Du som är skriven i Sverige med en produktion som har en planerad premiär, speltillfällen, turné och/eller offentlig visningstillfälle. Produktionen du söker med har behov att repetera 1:1 i en teater/blackbox där Riksteaterns produktionshus kan stödja repetitionsarbetet teknisk.

I din ansökan anger du:

 • Önskemål om period/er. Du kan ange ett eller flera val.
 • En kortare presentation som beskriver din produktion. Möjlighet att även lägga upp en videopresentation via länk finns.
 • Bifoga ett första utkast på produktionsplaneringen/repetitionsschemat
 • En kortare eller något längre beskrivning av dina/era förväntningar på perioden.
 • Teknisk specifikation - ett dokument som beskriver rummet inkl. önskat ljus, ljud, video, dansmatta, golv osv.
 • En samlad kontaktlista, CV's och bild på samtliga i teamet
 • Budget för din/er produktionsresidensperiod på Riksteatern i Hallunda
 • Totalbudget för produktionen, inkl. eventuellt beviljade bidragsansökningar, samarbetspartners och/eller Letter of intent.
 • Premiärdatum & plats & ort, andra planerade speltillfällen, turnéplan alt. annat offentligt visningstillfälle.
 • Kortare presentationstext och produktionsbild – för Riksteaterns hemsida och utskick om din/ert residens.
 • Du kan bifoga Youtube- och/eller Vimeoklipp alternativt andra länkar och/eller dokument om produktionen.

Riksteatern följer Folkhälsmyndigheterna rekommendationer för COVID-19 så vi reserverar oss för eventuellt ändrade förutsättningar.

Deadline för ansökan: 24 januari 2021 kl. 24.00 Svar: 12 februari 2021.

Beslut om vilka som antas till produktionsresidens görs av Helena Ringvold i samråd med dansavdelningens konstnärliga råd, samt utifrån en samlad bedömning/viktning av följande kriterier:

 • Konstnärlig form, stil och uttryck
 • Residenset produktionsbudget, tekniska önskemål och sökt period
 • Erfarenhet och geografisk spridning

Vid frågor och/eller funderingar kontakta: Helena Ringvold som är Producent och Konstnärligt ansvarig för Riksteaterns Produktionsresidens Dans helena.ringvold@riksteatern.se. Ange OPEN CALL 2021 @ Riksteatern Hallunda i ämnesraden.

OPEN CALL 2021 och Dansresidens 2020
Se tidigare års utvalda produktionsresidens
Riksteaterns dansverksamhet