Vad är ett produktionsresidens?

OPEN CALLS

Inom Riksteaterns uppdrag för det fria dansfältets utveckling kan du som koreograf och/eller danskreatör och som är skriven i Sverige söka till ett tre veckor långt produktionsresidens. Varje år tar vi emot fem olika produktionsresidens, varav ett är vikt för en produktion som riktar sig till en publik mellan 0 och 15 år/unga vuxna.


2021 ÅRS OPEN CALL ÄR AVSLUTAD.

Läs med om valda produktionsresidens 2021. I november 2021 kommer information om ny ansökningsperiod inför produktionsresidens 2022. Ansökningsperioden via Open call ligger vanligtvis i mitten av januari. Svar om din produktion har tilldelats ett residens sker oftast i mitten av februari.

Residensperioder: Fem stycken perioder på tre veckor vardera som är utspridda över året

Var: Riksteatern i Hallunda, Stockholm

Riksteatern erbjuder dig:
Tre veckors produktionsresidens i basutrustad teater/blackbox vilket inkluderar enkelt ljus, och ljud, lagt dansgolv, rumsliga önskemål och teknisk support allt enligt överenskommen teknisk specifikation.

Produktionsmedel på 100 000 kronor som utbetalas mot faktura och i förhand redovisad budget, teknisk specifikation och produktionsresidensplanering. Produktionsmedlet är främst öronmärkt för ersättningar till teamet på plats under residensperioden.

Ansökningskrav – vem kan söka:
Du som är skriven i Sverige med en produktion som har en planerad premiär, speltillfällen, turné och/eller offentlig visningstillfälle. Produktionen du söker med har behov att repetera 1:1 i en teater/blackbox där Riksteaterns produktionshus kan stödja repetitionsarbetet teknisk.

I din ansökan anger du:

 • Önskemål om period/er. Du kan ange ett eller flera val.
 • En kortare presentation som beskriver din produktion. Möjlighet att även lägga upp en videopresentation via länk finns.
 • Bifoga ett första utkast på produktionsplaneringen/repetitionsschemat
 • En kortare eller något längre beskrivning av dina/era förväntningar på perioden.
 • Teknisk specifikation - ett dokument som beskriver rummet inkl. önskat ljus, ljud, video, dansmatta, golv osv.
 • En samlad kontaktlista, CV's och bild på samtliga i teamet
 • Budget för din/er produktionsresidensperiod på Riksteatern i Hallunda
 • Totalbudget för produktionen, inkl. eventuellt beviljade bidragsansökningar, samarbetspartners och/eller Letter of intent.
 • Premiärdatum & plats & ort, andra planerade speltillfällen, turnéplan alt. annat offentligt visningstillfälle.
 • Kortare presentationstext och produktionsbild – för Riksteaterns hemsida och utskick om din/ert residens.
 • Du kan bifoga Youtube- och/eller Vimeoklipp alternativt andra länkar och/eller dokument om produktionen.

Riksteatern följer Folkhälsmyndigheternas rekommendationer för Covid-19 så vi reserverar oss för eventuellt ändrade förutsättningar.

Beslut om vilka som antas till produktionsresidens görs av Helena Ringvold i samråd med dansavdelningens konstnärliga råd, samt utifrån en samlad bedömning/viktning av följande kriterier:

 • Residensets produktionsbudget, tekniska önskemål och planering
 • Konstnärlig form, stil och uttryck
 • Erfarenhet och geografisk spridning
 • PLanerade offentliga visningar samt sökt residensperiod

Vid frågor och/eller funderingar kontakta: Helena Ringvold som är producent och konstnärligt ansvarig för Riksteaterns Produktionsresidens Dans helena.ringvold@riksteatern.se. Ange produktionsresidens @ Riksteatern Hallunda i ämnesraden.

Produktionsresidens 2021
Se tidigare års utvalda produktionsresidens
Riksteaterns dansverksamhet