Vad är ett produktionsresidens?

OPEN CALLS

Inom Riksteaterns uppdrag för det fria dansfältets utveckling kan du som koreograf och/eller danskreatör och som är skriven i Sverige söka till ett tre veckor långt produktionsresidens. Nytt för i år att vi har utökat antalet till hela 6 stycken residens utspridda över året. Ett av residensen är i samarbete med Barn & Unga på Riksteatern och därmed vikt för en produktion som riktar sig till en publik mellan 0 och 15 år/unga vuxna.

KOREOGRAFER & DANSKREATÖRER!
2022 ÅRS OPEN CALL ÖPPNAR I JANUARI!

Ansökningsperiod: 10 januari tom 23 januari 2022 kl 24.00 

Ansökningsperoiden för 2022 års produktionsresidens har gått ut.

Svar om din/er produktion har tilldelats ett residens sker i mitten av februari. Produktionen du/ni söker med har behov att repetera 1:1 i en teater/blackbox som har en planerad premiär, speltillfällen, turné och/eller offentlig visningstillfälle, där Riksteaterns produktionshus kan stödja repetitionsarbetet teknisk enligt överrenskommelse.  

Residensperioder: 6 stycken perioder på tre veckor vardera som är utspridda över året

RSDNS 1             
2022-03-21 tom 2022-04-10
RSDNS 2         
2022-04-25  tom 2022-05-15
RSDNS 3
2022-05-30 tom 2022-06-19
RSDNS 4              
2022-09-26 tom 2022-10-16
RSDNS 5            
2022-10-24 tom 2022-11-13
RSDNS 6          
2022-11-21 tom  2022-12-11

Var: Riksteaterns produktionshus i Hallunda, Stockholm

Riksteatern erbjuder dig/er:
Tre veckors produktionsresidens i en basutrustad teater/blackbox enligt en överenskommen teknisk specifikation. Vilket kan inkludera enkelt ljus/ljud, lagt dansgolv/matta, din/era rumsliga och eventulla övriga tekniska önskemål. Ni har teknisk planeringssupport inför er residensperiod och viss teknisk support under residenset.
Under sista veckan i residensperioden ingår en live streamad work in progressvisning inkl samtal med det konstnärliga teamet.

Produktionsmedel på 100 000 kronor som utbetalas mot faktura och i förhand redovisad budget, teknisk specifikation och produktionsresidensplanering. Produktionsmedlet är främst öronmärkt för ersättningar till teamet på plats under residensperioden.Plus boendeersättning upp till totalt 10 000 kronor om du eller någon i teamet ej är skriven i Stockholms län. 

Ansökningskrav – vem kan söka:
Du som är skriven i Sverige med en produktion som har en planerad premiär, speltillfällen, turné och/eller offentlig visningstillfälle. Produktionen du söker med har behov att repetera 1:1 i en teater/blackbox där Riksteaterns produktionshus kan stödja repetitionsarbetet teknisk.

I din ansökan anger du:

 • Önskemål om period/er. Du kan ange ett eller flera val.
 • En kortare presentation som beskriver din produktion. Möjlighet att även lägga upp en videopresentation via länk finns.
 • Bifoga ett första utkast på produktionsplaneringen/repetitionsschemat
 • En kortare eller något längre beskrivning av dina/era förväntningar på perioden.
 • Teknisk specifikation - ett dokument som beskriver rummet inkl. önskat ljus, ljud, video, dansmatta, golv osv.
 • En samlad kontaktlista, CV's och bild på samtliga i teamet
 • Budget för din/er produktionsresidensperiod på Riksteatern i Hallunda
 • Totalbudget för produktionen, inkl. eventuellt beviljade bidragsansökningar, samarbetspartners och/eller Letter of intent.
 • Premiärdatum & plats & ort, andra planerade speltillfällen, turnéplan alt. annat offentligt visningstillfälle.
 • Kortare presentationstext och produktionsbild – för Riksteaterns hemsida och utskick om din/ert residens.
 • Du kan bifoga Youtube- och/eller Vimeoklipp alternativt andra länkar och/eller dokument om produktionen.

Riksteatern följer Folkhälsmyndigheternas rekommendationer för Covid-19 så vi reserverar oss för eventuellt ändrade förutsättningar.

Beslut om vilka som antas till produktionsresidens görs av Konstnärligt ansvarig producent i samråd med ett konstnärliga råd, samt utifrån en samlad bedömning/viktning av följande kriterier:

 • Residensets produktionsbudget, tekniska önskemål och planering
 • Konstnärlig form, stil och uttryck
 • Erfarenhet och geografisk spridning
 • Planerade offentliga visningar samt sökt residensperiod

Vid frågor och/eller funderingar kontakta: Helena Ringvold som är producent och konstnärligt ansvarig för Riksteaterns Produktionsresidens Dans helena.ringvold@riksteatern.se. Ange produktionsresidens @ Riksteatern Hallunda i ämnesraden.

Produktionsresidens 2021
Se tidigare års utvalda produktionsresidens
Riksteaterns dansverksamhet