Riksteaterns kongress

Riksteatern är en ideell organisation - en sammanslutning av lokala riksteaterföreningar och andra medlemsorganisationer. Riksteaterns kongress är det högsta beslutande organet. Kongressen hålls en gång vart fjärde år.

Här träffas ombud från riksteaterföreningarna och fattar gemensamt beslut om de mål Riksteaterorganisationen ska ha och vilken riktning verksamheten ska ha under den kommande kongressperioden. 

Kongressen beslutar om Riksteaterns stadgar och väljer också en styrelse för de kommande fyra åren. Styrelsens ordförande och ytterligare en styrelseledamot väljs inte av kongressen utan utses av Sveriges regering. Styrelsen leder sedan Riksteaterns verksamhet mellan varje kongress och utser Riksteaterns VD.

Mellan varje kongress arrangeras ”Framtidsforum” runt om i landet. Här kan alla vara med och ta fram de frågor som man ser som särskilt viktiga för Riksteaterns utveckling framåt.

Inför varje kongress samlar sedan Riksteaterns styrelse ihop sina förslag till kongressen i en proposition. Riksteaterföreningar – och även de över 40 000 enskilda medlemmarna – kan lämna förslag till kongressen i form av motioner.

Alla olika förslag ligger sedan till grund för diskussionerna vid kongressen och de beslut som fattas.

De senaste två kongresserna har Riksteatern arbetat med s.k. ”Påverkanstorg”. Det är en form för diskussion där fler av deltagarna har möjlighet att komma till tals och påverka de slutliga besluten som man sedan fattar i plenumform.

Riksteaterns nästa kongress äger rum våren 2019. Läs mer på kongressen2019.riksteatern.se

Allt från den senaste kongressen, 2015, finns samlat här: kongressen2015.riksteatern.se

Foto: Fredrik Sjöberg, från Riksteaterns kongress 2015.