Riksteaterns regionala dansresidens

Tillsammans skapar vi danskonst överallt

Riksteatern är inte bara hela Sveriges scen – vi är också hela Sveriges dansverkstad. I våra regionala dansresidens kan professionella utövare utveckla sina konstnärliga idéer på specifika platser, i nära samarbete med lokala arrangörer, deltagare och publik. På så vis blir residensorterna centrum för danskonstens utveckling.

Dans och koreografi är precis som all konst under ständig förändring. Hur denna utveckling artar sig avgörs i hög grad av platsen, sammanhanget och vilka människor och verksamheter som vill och kan bidra. Det är viktigt att vi tillsammans skapar möjligheter för oväntade möten, ömsesidigt lärande och danskonstnärlig utveckling i hela landet.

I de regionala dansresidens som Riksteatern samproducerar utgår vi från platsens specifika klang. Med det menar vi att omgivningen och alla som deltar i projektet, är med och sätter tonen och riktningen för det gemensamma arbetet.

Residensen är en slags danskonstnärlig verkstad där koreografer och andra aktörer prövar sig fram utifrån en gemensam plan. Vanligtvis pågår samarbetet i minst tre år och består av en lång rad konstnärliga möten och händelser.

Det kan handla om att arbeta med angelägna ämnen tillsammans med invånare i en viss stadsdel, att testa nya tekniker och metoder i samarbete med ett lärosäte, att utforska specifika miljöer eller att hitta nya samarbetsformer. Huvudfokus är inte en viss typ av danskonstnärlig slutprodukt. I stället ser vi vägen som målet.

Tillsammans med våra många samarbetspartners lokalt, regionalt och nationellt – bygger vi en infrastruktur som gör det lättare att skapa och uppleva danskonst på flera håll i landet. Nu och i framtiden.

Vill du också bidra till danskonstens utveckling?
Kontakta Tina Eriksson Fredriksson för mer information:
Tina.Eriksson-Fredriksson@riksteatern.se

Våra regionala dansresidens

2020–2023 Värmland: RURAL MOVEMENTS
En residensplattform där landsbygd och koreografi möts i produktion och publika arrangemang. Det övergripande temat är Dans som politisk kraft och rörelse.
Läs mer på residensets egen webbplats, ruralmovements.se

2019–2021 Norrbotten: Moving Barents – Out of Urgency 
Internationellt samarbete mellan danskonstnärer i Barentsländerna för en bättre konstnärlig infrastruktur i norr. Arbetar med frågor som klimatförändringar, urbanisering och globalisering.
Läs mer hos Dansinitiativet

2018–2021 Västra Götaland: Koreografi och digitala tekniker i offentliga rum 
Koreografiskt utforskande med hjälp av VR, 3D-animationer och annan teknik.
Läs om residensets avslutningsevent Teknologi och skapande på Riksteatern Västs regionala webbplats

2018–2021 Östergötland: Tillgängligheten och mångfalden
Tre residensprojekt som skapat nya sätt att möta publiken på dess egna villkor.
Läs mer på Riksteatern Norrköpings lokala webbplats

2016–2020 Skåne: Om danskonst och arrangemang på mindre orter
På det konstnärliga kunskapsnavet MARC i Kivik utvecklades en verktygslåda för arrangörer. [MED DANS], som den heter, finns tillgänglig som kurs inom Riksteatern.
Läs mer om MARC

2021–2023 Under planering: Nytt residens i Dalarna.
Mer information kommer.

Utlysningar
Värmland: RURAL MOVEMENTS

Koreografiska arkitekturer / Arkitektoniska koreografier
Ansök senast 15 februari 2022

Andra energier
Ansök senast 28 februari 2022

Läs mer och ansök på ruralmovements.se

 

Bild: Skövde stadsbibliotek. Nicole Neidert, Linnea Bågander och Joakim Envik Karlsson laborerar med ”kostym i miljö” under residenset STM_IRL Spaces. Foto: Linnea Bågander