Room X

Room XRoom X är ett storskaligt verk som tar plats i en byggnad och förvandlar byggnaden till en labyrint av dansinstallationer och performanceverk. Under tre timmar pågår sammanlagt 14 danskonstverk i byggnadens olika delar inbäddade i ett suggestivt ljud- och ljuslandskap där besökarna bjuds in att vandra fritt mellan verken. Den röda tråden i projektet är trygghet, och dess motsats, otrygghet. Ett tema som kommer att utforskas ur ett konstnärligt och publikt perspektiv.

Projektet hade urpremiär i Skåne 2018 och skapade stort engagemang och spännande möten mellan konstnärer och besökare. Nu fortsätter Room X som ett samarbetsprojekt med Riksteatern under 2020 till 2021. Tillsammans med sju danskonstnärer från det tidigare Room X i Skåne och sju regionalt förankrade danskonstnärer från Norrbotten, Värmland eller Gävleborg kommer ett på varje ort unikt Room X att skapas. 

Bakom projektet står danskonstnärerna Miguel Cortés och Claudine Ulrich från Flytande Galleriet i Malmö. Miguel Cortés är dans- och scenkonstnär med en lång karriär inom dans, teater och film och numera verksam med egen gränsöverskridande scenkonst vid Art & Confusion i Malmö. Claudine Ulrichs specialitet är klätterdans på husfasader och hon har lång erfarenhet av att arbeta platsspecifikt. Frågeställningar kring samhällsnormer är ett återkommande tema i hennes verk.

Room X är en betydande lokal konstnärlig händelse som fångar hela orten.

Riksteatern och Flytande Galleriet i nära samarbete med:

Norrbotten: Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum och Jokkmokks Riksteaterförening.

Värmland: Värmlands Museum, Karlstads Riksteaterförening och Riksteatern Värmland.

Gävleborg: Riksteatern Gävleborg, Gävle Teater och Gävle Teaterförening.


Platser för Room X våren 2021

Room X kommer att genomföras vid två tillfällen per plats.

Norrbotten: Jokkmokk
Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Duottar - ja sámemusea

Gävleborg: Gävle
Gävle Teater

Värmland: Karlstad
Värmlands Museum

  
  

    Illustration: Sue Doeksen/Acne