Scenkonst 3.0

Scenkonst 3.0 – tillgängliggörande av scenkonst via digital teknologi

Riksteatern har sedan 2015 arbetat tillsammans med nationella och internationella samarbetspartners för att utveckla scenkonst via digital teknologi. 2017 fick Riksteatern ett treårigt anslag från regeringen för ett digitaliseringsprojekt med fokus på tillgängliggörande. Vi har samlat digitaliseringssatsningarna under ett och samma namn: Scenkonst 3.0

Det finns idag tre fokusområden: tillgängliggörande, arrangörskap och skapande. Du kan läsa mer om dem nedan. Du kan också hitta bokningsbara arrangemang.

Tillgängliggörande av scenkonst
Tillgängliggörande handlar om att överbrygga gränser och hinder. För scenkonst är två stora gränser geografiska avstånd och  språk, vilket också är de två underkategorierna i fokusområdet tillgängliggörande: tillgängliggörande över geografiska avstånd, samt tillgängliggörande över språkgränser.

Tillggängliggörande över språkgränser
Det språk en föreställning spelas på avgör vilka som kan ta del av den. Textning handlar om att språk inte ska vara ett hinder för arrangörer och publik. Oavsett om det handlar om att ge föreställningar på andra språk och göra dem tillgängliga på svenska, att ta svenskspråkiga föreställningar och göra dem tillgängliga för personer som pratar andra språk, eller öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Textning av en föreställning kan ske på flera sätt: via textdisplay som visar texterna för hela publiken, eller via individuella skärmar (smarttelefoner eller iPods). Huruvida ett arrangemang ska textas, på vilka språk, och vilket av sätten som används, avgörs av produktionen. Att rätt textrad kommer med rätt replik sköts av turnépersonalen, oavsett vilket av de nämnda sätten arrangemanget textas på.

Rikstext
Riksteatern har utvecklat en app för smarttelefoner, kallad Rikstext, som publik kan ladda hem för att få föreställningen textad på ett annat språk. Publiken läser alltså textningen på sin telefon. 

Vill du ladda hem appen till din telefon kan du hitta den här:
Rikstext för iPhone/iOS
Rikstext för Android-telefoner

Tillgängliggörande av scenkonst över geografiska avstånd
Vissa föreställningar är för stora för många scener Vissa föreställningar på på turné behöver ha en stor scen för att kunna få plats med scenografi och ensemble. Via digital sändning kan arrangörer utan tillgång till stora lokaler ändå erbjuda dessa föreställningar till sin publik. Det innebär att föreställningen går på en stor scen, till exempel Helsingfors Stadsteater, och sänds via satellit eller bredband till biografer på andra orter. Vi kallar detta format för "Teater live på bio" (eller, om det är en annan form som opera eller konsert, "Opera live på bio", "Konsert live på bio" eller "Dans live på bio"). 

Ibland erbjuder Riksteatern att man bokar ett inspelat arrangemang. Det innebär att arrangemanget spelas in när det går live, och kan under en period (t ex 6 månader) bokas av arrangörer. Det här är alltså inte ett live-format, och vi kallar det för "Teater på bio" (eller, om det är en annan form som opera eller konsert, "Opera på bio" eller "Konsert på bio").

Detta öppnar också för format som liknar evenemang mer än bara scenkonst. Eldfesten är ett sådant exempel, där livesändningen från Stockholm bara är en komponent i det firande som anordnas lokalt.

Att arrangera "Teater live på bio" eller "Teater på bio"
Oavsett om det är live eller inte, ställer arrangörskapet för detta format andra krav på arrangören än traditionell scenkonst. Förutom lokal krävs en projektor, ljud och möjlighet att ta emot sändningen. Vissa produktioner går via satellitlänk, andra via bredband. För de arrangörer som inte besitter kompetensen eller har rätt utrustning, rekommenderar vi ett samarbete med en lokal biograf, till exempel Folkets Hus och Parker eller Våra Gårdar.

Ett samarbete kan se ut så här: teaterföreningen står för arrangörskap och kompetens kring scenkonst, biografpartnern står för biosalong och tekniskt kunnande. Genom ett etablerat samarbete med Folkets Hus och Parker kan Riksteatern nationellt hjälpa till med partneravtal och att koppla ihop samarbetsföreningar. Har du frågor kring att arrangera "Teater live på bio"? Varmt välkommen att höra av dig till Ann-Cathrine Fröjdö på ann-cathrine.frojdo@riksteatern.se

Nya konstnärliga format
Denna grupp av projekt är i en utvecklingsfas. Här finner vi projekt som Don Giovanni, som produceras i samarbete med Norrlandsoperan. Don Giovanni är en storslagen opera med levande orkester som kommer turnera till mindre scener. Orkestern kommer att befinna sig på hemmascenen Norrlandsoperan varje föreställning. Sångarna befinner sig på en mindre scen som har en fiberkoppling till Norrlandsoperan. Den låga fördröjningen i fiberkopplingen gör att föreställningen för publiken, som har sångarna på sin scen, får en storskalig operauppsättning på en mindre scen. Vi kallar detta format för Scen² - två scener, en föreställning.

Andra projekt i detta fokusområde undersöker möjligheten att koppla ihop publikutrymmet tillsammans med scenen, så att publik i två mindre lokaler får en gemensam, större upplevelse. Tanken är att det ger en känsla av att publiken i det sammankopplade rummet känns närvarande i det andra. Ett annat spännande konstnärligt utvecklingsprojekt handlar om att koppla ihop tre scener till till ett nytt format där scenrummet finns på tre geografiska platser samtidigt i realtid. Samma föreställning upplevs på tre olika sätt beroende på vilken scen publiken befinner sig framför.

Arrangörskap
Detta fokusområde handlar om att kompetensutveckla arrangörer i allmänhet, och Riksteaterföreningar i synnerhet. Med nya format som "X (live) på bio" och arrangemang som Eldfesten som är en festival snarare än en föreställning ändras kraven på arrangörskapet. Teknikkompetens kommer traditionellt med den turnerande produktionen något som inte finns med när det handlar om att ta emot digitala sändningar. Att arrangera en festival som Eldfesten handlar lika mycket om evenemang som scenkonst. Riksteaterns mål är att underlätta så mycket som möjligt för arrangörer. Det kan handla om hjälp att hitta en biografpartner, stöd kring utrustningsfrågor eller sammanställning av "best practice" för evenemang.

Bokningsbara arrangemang H19-V21
X (live) på bio
Arga Änkan (Teater live på bio)
Tanblues (Konsert på bio)
Lena Chamamyan (Konsert på bio)
Eddan (Teater på bio)
Eldfesten 2020 (Festival live på bio)
Eldfesten 2021 (Festival live på bio)
Östersjöfestivalen (Festival live på bio)
Möt Radiokorrespondenterna (Samtal live på bio)

För frågor kring Scenkonst 3.0, kontakta gärna Christer Uhre, projektledare: christer.uhre@riksteatern.se