Teaterresidens

Vi ger artister möjlighet att vässa sina idéer i en professionell miljö

Riksteaterns teaterresidens startade 2016 med mål att varje år erbjuda ett antal konstnärer eller grupper vad som krävs för att de ska kunna gå vidare med sitt konstnärliga arbete. Det kan vara hjälp med såväl praktiska saker som kontor, replokal och teknisk utrustning som stöd i det dramaturgiska arbetet. Helt enkelt ett sätt att vässa sina idéer i en professionell miljö, utveckla sitt konstnärliga arbete och samtidigt få kontakt med scenkonstarrangörer över hela Sverige som är en del av Riksteatern.

Under sin tid i residenset får varje deltagare/grupp en ersättning motsvarande en grovmanusbeställning enligt Dramatikerförbundets tariff för att kunna presentera sitt pågående arbete i slutet av residensperioden.

I vissa fall kommer resultatet av konstnärens residens mynna ut i ett färdigt verk som kan komma att bli en del av Riksteaterns framtida repertoar. Detta är dock inget krav, residensperioden kan också användas till att utveckla och testa en idé för att sedan bestämma sig för att inte arbeta vidare med den.

Kontakt
Mikael Wranell, konstnärlig ledare för Riksteaterns teaterresidens
mikael.wranell@riksteatern.se


TEATERRESIDENS 2018Teaterresidens: 
Björn Elgerd

Under sitt teaterresidens på Riksteatern utvecklar och skriver Björn ett manus som handlar om teman som medmänsklighet, sexualitet och kärlek. Han kommer under Scenkonst 18 tillsammans med fyra skådespelare att regissera och iscensätta scener ur sitt eget material.

Björn är skådespelare och dramatiker utbildad vid Teaterhögskolorna i Luleå och Stockholm. Han har arbetat på Kulturhuset Stadsteatern och Uppsala Stadsteater. Senast aktuell som manusförfattare med kortfilmen Vi skulle bli bra föräldrar och föreställningen Transaktion på Folkteatern Gävleborg. Utöver detta spelar han under våren 2018 huvudrollen i den kritikerrosade föreställningen Det finns ingenting att vara rädd för på Upsala Stadsteater.

Teaterresidens: Chantale Hannouch (Foto: ETC Örebro)
Under sitt teaterresidens på Riksteatern utvecklar och skriver Chantale Hannouch ett manus med arbetsnamnet Nedräkning i vilket hon undersöker minnen, hopp och identitet i ett samhälle man inte riktigt förstår. Under Scenkonst 18 kommer Chantale att presentera scener ur materialet som hon regisserat och iscensatt.

Chantale Hannouch är 27 år, född och uppvuxen i Örebro. Hon har en kandidatexamen inom filmregi vid Notre Dame University i Libanon. De senaste åren har hon regiassististerat olika teaterproduktioner på Unga Klara, Riksteatern, Uppsala Stadsteater och Dramaten. Hennes senaste kortfilm Mjölbaggar vann pris för bästa film på filmtävlingen Josef 2017.
Chantal har startat en Facebook-sida för Nedräkning där alla som vill kan följa hennes process: https://www.facebook.com/nedrakning.chantalehannouchTeaterresidens: 
Robin Karlsson

Under sitt residens på Riksteatern skriver och utvecklar Robin ett manus till en monologföreställning som undersöker mellanförskap, adoption och ursprung med starka musikaliska element. Han kommer under Scenkonst 18 att själv gestalta scener ur manuset samt berätta om tematiken och sin arbetsprocess.

Robin Karlsson är 24 år och utbildad musikalartist. Han arbetar som skådespelare, regissör, producent och teaterlärare/coach och har på egen hand producerat, regisserat och marknadsfört ett flertal musikaler. Under våren 2018 har hans uppsättning av The last 5 years premiär i Stockholm.Teaterresidens Tyst Teater: Amina Ouahid

Amina Ouahid kommer att hålla en workshop som undersöker en teckenspråkig regissörs process och praktiska arbete. Amina leder deltagarna från förverkligandet av en idé till att översätta manus till svenskt teckenspråk liksom användningen av svenskt teckenspråk i en färdig föreställning.

Denna sällsynta insyn i en teckenspråkig regissörs visuella och språkliga process öppnar upp för frågor om process, perspektiv, mening, förståelse av idéer och det dagliga livet med svenskt teckenspråk.

För alla nyfikna på inkludering, process och visuellt framträdande.Teaterresidens Tyst Teater: Laith Fathulla

Genom denna workshop kommer vi titta närmare på musikaler och andra musikframträdanden utifrån ett dövperspektiv. Med inspiration från Fame, Eurovision Song Contest och andra sammanhang då teckenspråk används i musiksammanhang kommer denna workshop att experimentera med ljus, ljud, vibrationer och översättning till teckenspråk.

Det här passet blir en rolig möjlighet att se hur svenskt teckenspråk och gestaltning kan förstärka de visuella och sensuella upplevelserna genom video, projektioner och vibrationer. Det kommer bjudas på praktiska exempel och diskussion.


Teaterresidens Tyst teater: Romel Belcher

Romel Belcher, ursprungligen från Haiti, bjuder in till workshop om resan till förståelsen av sin afrikanska historia och identitet liksom till sin döva identitet och historia. Vi kommer bland annat att få ta del av hans erfarenheter och inspiration här i Sverige och hans kärlek till afrikansk dans och hiphop.

Romel kommer att presentera sitt arbete med att utveckla devising-processen och efter hans uppträdande finns det möjlighet att träffa och diskutera processen med honom. Romel Belcher gjorde succé när han teckengestaltade Melodifestivalen för ett par år sedan och han kommer även vara med i Tyst Teaters produktion av HEM våren 2018.

Detta är ett pass för alla som är intresserade av konsten som ett verktyg för politisk handling, som ett utrymme för att utforska identitet och den djupare förståelsen och komplexiteten hos en person med två identiteter.


Se tidigare teaterresidens