Teaterresidens 2019/2020

Sara Khaledi
Under Riksteaterns teaterresidens 2019/2020 har Sara Khaledi tagit avstamp i historier från den generation revolutionärer som sökte trygghet i Sverige mot slutet av 80-talet. I sitt skrivande har hon undersökt vilka dessa människor var som barn, vilka de var som revolutionärer och vilka de är idag när de går mot en pension i Sverige.

Sara Khaled har en konstnärlig kandidatexamen i konceptuell scenkonst vid Teaterhögskolan i Malmö och jobbar med berättande genom både teater och audiovisuella installationsverk.

Under residenset på Riksteatern har jag fått chansen att utforska olika former för manus och hitta en form som passar just den berättelsen jag jobbar med i dagsläget, säger Sara Khaledi.

Andrea Björkholm
Under Riksteaterns teaterresidens 2019/2020 har Andrea Björkholm skrivit en monolog med arbetsnamnet 7:47 som baserar sig på hennes egna dagböcker från gymnasiet. 7:47 är en humoristisk komma-ut historia med mörk botten om att hitta modet att vara sig själv.

Andrea är utbildad skådespelare vid Teaterhögskolan i Helsingfors. Med bas i Stockholm frilansar hon inom teater och film både i Sverige och Finland. De senaste åren har Andrea arbetat med självinitierade projekt som hon skriver och framför. Detta har bland annat resulterat i (van)föreställningen Morjens Tristesse som hon skapat tillsammans med Nils Granberg. 

Teaterresidenset på Riksteatern har gett mig ett sammanhang att utveckla en pjäsidé som annars kanske riskerat att bli liggande i skrivbordslådan. Jag har hittat min röst som dramatiker och fått en fantastisk möjlighet att utvecklas som berättare, säger Andrea Björkholm.

Se tidigare teaterresidens
Till startsidan för teaterresidens


Sidans omslagsbild: Helena Sandström och Isabel Cruz Liljegren. Foto: Privat