Skip to main content

Dataskyddsförordningen/GDPR

Tilläggspolicy

Eslövs teaterförenings styrelse har antagit denna GDPR-policy som reglerar vår hantering av de personuppgifter som vi i vår verksamhet hanterar.

Ansvar
Styrelsen är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna.

Personuppgifter och hantering
För att föreningen skall kunna bedriva sin verksamhet hanterar vi följande personuppgifter; namn, adress, telefonnummer och mailadress. Dessa personuppgifter är de enda uppgifter som ska finnas i våra register och på listor. 

Våra namnregister använder vi endast för att nå våra medlemmar med information om vår verksamhet genom E-post och utskick per post. Föreningen lämnar aldrig, utan samtycke i specifika fall, ut uppgifter om våra medlemmar till andra organisationer eller företag. Specifikt fall kan röra sig om bokning av mat vid aktivitet. 

Uppgifter om medlemmar som slutar i föreningen raderas efter två år.

Eventuella namnlistor som medlemmar/publik själva har lämnat sina uppgifter till, exempelvis vid årsmöte, annan aktivitet, föreställningar eller teaterresor är avsedda för kontroll av antal och för att nå deltagarna vid eventuella förändringar i det aktuella arrangemanget. De används endast vid aktuellt tillfälle och förstörs därefter.

Medlemmarna i föreningen lämnar själv sina uppgifter till Riksteatern centralt, när de söker medlemskap. Föreningen har tillgång till dessa uppgifter. Föreningen och Riksteatern centralt har gemensamt ansvar för det registret.

Bilder som tas i föreningens verksamhet och som är till till för att visa upp verksamheten externt kommer att säkerställas genom att personen som blir fotograferad alltid blir tillfrågad. Detta gäller ej mingelbilder vid föreställning, dock kan föreningen alltid kontaktas och en bild kan raderas om någon ber om det utifrån GDPR.

Historiskt arkiv
Ett historiskt arkiv hanteras kopplat till föreningens berättigade intresse. Vi sparar för historiskt ändamål och framtida forskning, styrelsens personuppgifter (ex: namn och e-post) och bilder i vårt historiska arkiv.  

Denna policy ska ligga på föreningens hemsida.

 

Eslöv 14/8 2018

Styrelsen 

 

 

Du kan läsa mer om Riksteaterns hantering av personuppgifter - och hur du kan begära registerutdrag https://www.riksteatern.se/gdpr

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår