Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content
Foto: Senay Berhe

Kontakta oss

Våra kontaktuppgifter

Biljetter till familjeföreställningar. Ring eller smsa 0735-132601

Biljettköp online. www.tickster.com sök på Riksteatern Osby

Biljettköp per telefon. Ring Tickster på 0771–477070.

Frågor om teaterresor. Mail ordforande@osbyteater.se eller ring 0733-522778.

Postadress

Riksteatern Osby
c/o: Jimmi Sjölander
Angshult 2163
28391 OSBY

Styrelsen

Jimmi Sjölander
Ordförande

Hans-Gösta Hansson
Vice ordförande

Tore Vestergård
Kassör

Helena Ståhl
Sekreterare

Anders Bjerstedt
Styrelseledamot

Erik Johannesson
Styrelseledamot

Rune Jönsson
Styrelseledamot

Ingela Lindström
Styrelseledamot

Katarina Sjölander
Styrelseledamot

Pia Lindvall-Bengtsson
Revisor

Lars-Olof Nilsson
Revisor

Nathalie Folkunger Hellquist
Valberedning sammankallande

Daniel Hellquist
Valberedning