Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content

Arrangörsstöd

Regler för arrangörsstöd

1. Arrangörsstöd kan ges till en ideell förening som arrangerar en offentlig profesionell scenkonstföreställning med teater, dans eller samtida cirkus. Arrangören kan vara en lokal riksteaterförening eller annan förening som inte uppbär regionalt bidrag. Musikprogram är inte arrangörsstödsberättigade. För frågor om regionalt subventionerade musikprogram ansvarar Musik i Syd. 

2. Arrangörsstödet gäller professionella ensembler. En förutsättning för att få arrangörsstöd är att producenten erhåller offentligt stöd från stat, region/län eller kommun. Undantag från denna regel beslutas av Riksteatern Skåne.

3. Både vuxen- som familjeföreställningar är arrangörsstödsberättigade. Minst två föreställningar per år bör vara offentliga barn- och familjeföreställningar, gärna i samarbete med en annan offentlig arrangör.

4. Inför varje budgetår fastställer Riksteatern Skåne den procentsats med vilken föreställningar kan subventioneras. Arrangörsstödet kan ges med max 25 000 kronor per föreställning (exklusive moms). Stödet kan också ges till kringkostnader som traktamente, resor och eventuellt boende, förutsatt att totalpriset är överenskommet i samband med bokningen av föreställningen. I annat fall ges endast stöd för gaget.

5. En förutsättning för att få arrangörsstöd är att respektive kommun bidrar med minst motsvarande belopp. Det totala beloppet som ges i arrangörsstöd och plusstöd får inte heller överstiga det belopp som ges i kommunalt bidrag till riksteaterföreningen/arrangören.

6. Arrangören redovisar genomförda arrangemang till Riksteatern Skåne. Riksteatern Skåne avgör om ovanstående villkor är uppfyllda.

7. Medel som ej tas i anspråk i slutet av året förs över till följande år.

Har du frågor om arrangörsstödet kontakta Linnea Bergström

Registrering av förening

För att ansöka om arrangörsstöd måste du först registrera din förening. När föreningen godkänts som sökande kan du ansöka om arrangörsstöd. Observera att all handläggning av föreningar sker manuellt, så registrera din förening i god tid. Ni kommer att få ett e-postmeddelande från Riksteatern Skåne när vi har registrerat föreningen och godkänt den som sökande.  

Registrera din förening här 

Ansök om arrangörsstöd

Registrerade föreningar i Skåne kan ansöka om stöd för offentliga scenkonstarrangemang. År 2023 är arrangörsstödet 30% av den gagekostnad exklusive moms som föreningen betalar till producent eller artist. Det går att söka i förhand såväl som i efterhand. Om arrangemanget förändras eller inte genomförs i enlighet med ansökan riskerar ni att bli återbetalningsskyldiga. Håll oss därför uppdaterade om förändringar som kan komma att ske.

Klicka här för att komma till ansökningsformuläret