Arrangörsstöd

Regler för arrangörsstöd

1. Arrangörsstöd kan ges till en organisation som arrangerar en offentlig scenkonstföreställning med teater, dans och/eller samtida cirkus. Arrangören kan vara en lokal riksteaterförening eller annan förening som inte uppbär regionalt bidrag.

2. Arrangörsstödet gäller professionella ensembler. En förutsättning för att få arrangörsstöd är att producenten erhåller kommunalt eller statligt stöd. Undantag från denna regel beslutas av Riksteatern Skåne.

3. Både vuxen- som familjeföreställningar är arrangörsstödsberättigade. Minst två föreställningar per år bör vara offentliga barn- och familjeföreställningar, gärna i samarbete med en annan offentlig arrangör.

4. Inför varje budgetår fastställer Riksteatern Skåne den procentsats med vilken föreställningar kan subventioneras. Arrangörsstödet kan ges med max 25 000 kronor per föreställning. Momsen subventioneras inte. Stödet kan också ges till kringkostnader som traktamente, resor och eventuellt boende, förutsatt att totalpriset är överenskommet i samband med bokningen av föreställningen. I annat fall ges endast stöd för gaget.

5. En förutsättning för att få arrangörsstöd är att respektive kommun bidrar med minst motsvarande belopp.

6. Arrangören redovisar genomförda arrangemang till Riksteatern Skåne. Riksteatern Skåne avgör om ovanstående villkor är uppfyllda.

7. Medel som ej tas i anspråk i slutet av året förs över till följande år.

Har du frågor om arrangörsstödet kontakta Linnea Bergström

Registrering av förening

För att ansöka om arrangörsstöd måste du först registrera din förening. När föreningen godkänts som sökande kan du ansöka om arrangörsstöd. Observera att all handläggning av föreningar sker manuellt, så registrera din förening i god tid. Ni kommer att få ett e-postmeddelande från Riksteatern Skåne när vi har registrerat föreningen och godkänt den som sökande.  

Genom att skicka in din registrering samtycker du till att Riksteatern Skåne sparar och använder uppgifterna i samband med handläggningen av arrangörsstöd. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Kontakta linnea.bergstrom@riksteatern.se så hjälper vi dig.

Registrera din förening här

Ansök om arrangörsstöd

Är det en barn- och familjeföreställning?
Är det en dansföreställning?
Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår