Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content
fotoakuten.se

Sök bidrag

Det finns pengar att söka till din lokala riksteaterförening

ROPA
Vi i styrelsen för Riksteatern Sörmland påminner er som inte har sökt ROPA-bidraget (max 10 000) är välkomna att göra det.
Hämta ansökningsblankett HÄR!

ScenKOLL 2024
Ni får ersättning för inträdesbiljetterna till ScenKOLL 3 februari för max 4 personer från varje lokalförening.

Folk och Kultur 2024 *
folkochkultur.se
Vi ger ett bidrag med 1 500 kr/person och max två personer från varje förening för deltagarkostnader till Folk-och Kultur 7–10 februari. Även två personer från styrelsen i Riksteatern Sörmland får ett bidrag med 1 500 kr/person.
Obs, biljetterna är billigare före 30:e november.

Tillvägagångssätt för bidrag till ScenKOLL och Folk och Kultur
Lokalföreningen betalar in avgiften till respektive arrangemang och skickar sedan inskannade kvitton till sormland@riksteatern.se  senast en månad efter arrangemanget. Ange i meddelandet ert plus/bankgiro.

* Om Folk och Kultur
Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet.
Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland. Som plattform för inspiration, upplevelser och lärande skapas innehållet i samverkan med flera hundra externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenterar Folk och Kultur ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Tillsammans skapar vi Sveriges ledande konvent och mötesplats där konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen står i fokus.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Riksteatern Sörmland