Skip to main content

Arrangörslyftet

Ansökningsformulär Arrangörslyftet 2021

Typ av stöd

Ansökan gäller

Arrangör

Momsregistrerad arrangör

Arrangemang

Producenttyp
Konstform
Målgrupp

Beräknade föreställningskostnader


Beräknade övriga kostnader

Dessa är inte berättigade till stöd.


Beräknade intäkter

Förutom Arrangörslyftet


Beräknat resultat


Sökt belopp

För busstöd anger du kostnad för busshyra minus 1.000 kr.


Försäkran

Den som skickar in denna ansökan intygar härmed att inlämnade uppgifter är korrekta, samt är ansvarig kontaktperson.

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår