Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content
So Sorry. Foto: Senay Berhe

Ombud

 

Håll dig uppdaterad via vår hemsida, Facebook & Instagram.

Som ombud får du i god tid information om kommande repertoar.
Våra ombud gör reklam, affischerar och säljer biljetter.

Nyhet: Nu ger vi dig som ombud något extra för att du ska känna att just ditt arbete är viktigt för oss. Kontakta kansliet för mer info.

Du som ombud erhåller en fribiljett efter 5 sålda biljetter och ytterligare en fribiljett vid 10 sålda biljetter, för att erhålla dessa fribiljetter krävs att ombudet köper ut dem i sitt namn, (max 2 fribiljetter kan erhållas).

Bokade biljetter ska hämtas ut senast 3 veckor innan föreställningen.

Inga fribiljetter till föreställningar med mat eller bussresa.
Vi hoppas också att du som ombud är medlem hos oss och kan därför erhålla bättre information.

  • Vår målsättning med teaterombuden:
    Att var och en ska inom sitt område hjälpa föreningen med marknadsföring/biljettförsäljning  av teaterföreställningar samt sprida kännedom om föreningens verksamhet.
  • Teaterombuden fungerar även som ”språkrör” gentemot föreningens styrelse.
  • Teaterombudens uppgifter:
    Sälja biljetter
  • Affischera
  • Sprida information om föreningens verksamhet och programutbud samt verka för rekrytering av nya publikgrupper.
  • Förmedla publikreaktioner och önskemål till styrelsen från de publikgrupper de företräder.