So Sorry. Foto: Senay Berhe

Ombud

Som ombud får du i god tid information om kommande spelårs repertoar.
Våra ombud gör reklam, affischerar och säljer biljetter.

Du som ombuderhåller en fribiljett efter 5 sålda biljetter och ytterligare en fribiljett vid 10 sålda biljetter, för att erhålla dessa fribiljetter krävs att ombudet köper ut dem i sitt namn, (max 2 fribiljetter kan erhållas).

Nyhet - Ombud som säljer mindre får räkna ihop varje teatersäsong,
(max 2 fribiljetter kan erhållas). 

Bokade biljetter ska hämtas ut senast 1 vecka efter bokning.

Inga fribiljetter till föreställningar med mat eller bussresa.
Vi hoppas också att du som ombud är medlem hos oss och kan därför erhålla bättre information.

  • Vår målsättning med teaterombuden:
    Att var och en ska inom sitt område hjälpa föreningen med marknadsföring/biljettförsäljning  av teaterföreställningar samt sprida kännedom om föreningens verksamhet.
  • Teaterombuden fungerar även som ”språkrör” gentemot föreningens styrelse.
  • Teaterombudens uppgifter:
    Sälja biljetter
  • Affischera
  • Sprida information om föreningens verksamhet och programutbud samt verka för rekrytering av nya publikgrupper.
  • Förmedla publikreaktioner och önskemål till styrelsen från de publikgrupper de företräder.