Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content
Foto: Senay Berhe

Kontakta oss

Postadress

Västra Jämtlands Teaterförening – en del av Riksteatern

Styrelsen

Berit Lindh
Ordförande

Marie von Hofsten
Kassör

Christopher Vallerius
Sekreterare

Elin Ragnarsson
Styrelseledamot

Anna-Karin Hansson
Revisor