Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content

Årsmöte 2024 inbjudan med handlingar.

Årsmöte 2024

Årsmötet kommer att hållas den 17 mars på Kulturhuset Borgen 16:00.

Anmälan sker senast 8 mars via mail till katarina@osbyteater.se eller via sms till 070-7208411

Handlingar finns att ladda ner på nedan länkar. 

Dagordning.
Balans- och Resultatrapport 2023
Verksamhetsberättelse för 2023
Revisonsberättelse för 2023
Verksamhetsplan för 2024
Aktivitetsplan med budget för 2024
Stadgar Riksteatern Osby 

Vi hälsar alla medlemmar välkomna.