Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content

Anmälan Ombudsträff

Kongressen är Riksteaterns högst beslutande organ och där folkrörelsen fattar beslut om Riksteaterns framtida inriktningar. Det är en del formalia och förhandlingar under dagarna och för att kunna fatta väl avvägda beslut krävs det att man är förberedd. Men kongressen är också ett tillfälle för oss att mötas, skratta och uppleva gemenskap! Ombudsträffen är ett tillfälle för er att möta andra ombud, förbereda er tillsammans inför kongressen och skapa ett sammanhållet ”MittSydVäst-team”.

Träffen arrangeras av Riksteatern Väst, Riksteatern Halland & Riksteatern Jönköpings län.

Vem kan anmäla sig?
Du som är vald att åka som ombud eller representant till Riksteaterns Kongress är välkommen.

Just nu är ingen ombudsträff planerad.