Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content

Kontakta oss

Riksteatern Väst

Besöksadress / postadress:
(ej fakturaadress)
Riksteatern Väst
c/o Regus
Odinsgatan 13
411 03 Göteborg

Organisationsnummer: 869001-2136

Kontaktuppgifter till regionala styrselsen hittas här
Verksamhetsledare

Johan Ahlsell
076-146 33 23
johan.ahlsell@riksteatern.se

Mina ansvarsområden:

 • Verksamhetsinriktning
 • Ekonomi, budget och personalansvar
 • Bevaka scenkonstutbudet offentliga arrangemang
 • Kontakt med kommunala förvaltningsledningar
 • Kulturpolitik
 • Strategiskt arbete med kulturplan och långsiktigt uppdrag
 • Kontaktperson för föreningar i områdena Sydväst och Sydost

Scenkonstutvecklare

Anna Hemström
070-522 12 60
anna.hemstrom@riksteatern.se

Mina ansvarsområden:

 • Utvecklingsarbete offentliga arrangemang gentemot riksteaterföreningar, anslutna organisationer och andra arrangörsföreningar
 • Bevaka scenkonstutbudet offentliga arrangemang
 • Stödfunktion till lokala riksteaterföreningar och övriga scenkonstarrangörer
 • Ungt engagemang
 • Kontaktperson för riksteaterföreningar i Nodväst och Norost

 
Event- och turnékoordinator

Josefina Edensvärd
073-301 53 95
josefina.edensvard@riksteatern.se

Mina ansvarsområden:

 • Planering av evenemang och träffar
 • Turnéläggning av utvalda produktioner
 • Övergripande administration

Kommunikatör

Louise Nilsson Morberg
076-6516615
louise.morberg@riksteatern.se

Mina ansvarsområden:

 • Verksamhetens interna och externa kommunikation
 • Hemsida, sociala medier, nyhetsbrev, anmälningsformulär etc.
 • Regional/delregional marknadsföring
 • Övergripande administration

Riksteatern nationellt 

Distriktsansvarig Västra Götaland,
Halland och Jönköpings län

Ida Nordgren
Tel: 08-531 99 319
Mob: 0706-375943
ida.nordgren@riksteatern.se

Mina ansvarsområden:

 • Riksteaterns repertoar
 • Riksteaterns produktioner på turné i Väst, Halland och Jönköping
 • Hur du bokar Riksteaterns produktioner
 • Anbud Digital (Riksteaterns digitala utbudsdag)
 • Lokaler och scener
 • Riksteaterns medverkan på utbudsdagar
 • Marknadsföring kring Riksteaterns produktioner
 • Riksteaterns föreställningar på scenkonstportalen.se

Styrelsen

Ulrica Ramstedt
Ordförande

Julia Lang
Vice ordförande

Eva Alm Bloom
Kassör

David Dagemark
Styrelseledamot

Sara Ellström
Styrelseledamot

Per Granbom
Styrelseledamot

Marcus Lilliecrona
Styrelseledamot

Elisabeth Lundgren
Ledamot