Skip to main content
Foto: Annie Spratt

Ansök om Repertoar- och publikstöd

Allmän info:

 • Endast Riksteaterföreningar kan söka stödet
 • Varje riksteaterförening kan söka max två gånger per verksamhetsår (april-april)
 • Stödet kan sökas retroaktivt efter genomförande
 • Underlag skall redovisas via Riksteatern Västs redovisningsformulär, tillsammans med bifogade kvitton och/ eller fakturor
 • Utbetalning sker efter redovisad föreställning
 • Stöd kan sökas löpande under året.
 • Stödet fördelas jämt mellan vår- och höstsäsong
 • Särskild hänsyn visas ansökningar gällande dans - och cirkusföreställngar

Stödet kan sökas för Föreställningsverksamhet och /eller Tillhörande aktivitet

FÖRESTÄLLNINGSVERKSAMHET

Avser offentlig föreställning och kan beviljas halva gagekostnaden, med ett tak om max 6 000 kronor per ansökan. Vid arrangörsverksamhet ska samverkan ske med professionella scenkonstaktörer, alltså aktör som livnär sig på sin scenkonst.

Vi tar hänsyn till nedanstående kriterier när vi handlägger inkomna ansökningar. Bedömningen görs från fall till fall.

 • Arrangemanget stärker bilden av riksteaterföreningen och skapar synlighet på platsen
 • Arrangemanget äger rum på en plats där scenkonst annars presenteras i låg utsträckning
 • Arrangemanget syftar till att nå nya målgrupper och/eller vidga deltagandet
 • Arrangemanget sker genom samarbeten med: lokalhållare, civilsamhälle eller annan medlemsorganisation i syfte att bredda sin publik
 • Arrangemanget innehåller repertoar som är konstnärligt vass, utmanande och/ eller nyskapande

TILLHÖRANDE AKTIVITET (kringarrangemang)

Avser tillhörande aktivitet som är kopplad till offentlig föreställning och kan beviljas max 3000 kronor per ansökan. Aktivitetens syfte ska vara att utveckla arrangemanget och höja upplevelsen.

Vi tar hänsyn till nedanstående kriterier när vi handlägger inkomna ansökningar. Bedömningen görs från fall till fall.

 • Aktiviteten syftar till att stärka dialogen med medlemmarna och/eller öka medlemsantalet
 • Aktiviteten görs i samarbete med näringsliv, kommun, civilsamhället eller annan medlemsorganisation i syfte att bredda publiken
 • Aktiviteten ska verka för att öka mångfald och tillgänglighet, för ett vidgat deltagande
 • Aktiviteten kopplar tydligt samman med den tematik som det huvudsakliga arrangemanget innehåller i syfte att nå nya målgrupper 

Välkommen med er ansökan! 

Vid frågor kontakta louise.morberg@riksteatern.se

Ansökan Repertoar- och publikstöd

Stöd sökes för:

För föreställningsverksamhet (markera den/de kriterier ni avser att uppnå)

För tillhörande aktivitet (markera den/de kriterier ni avser att uppnå)

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår