Foto: Annie Spratt

Ansök om Repertoar- och publikstöd

Stödet kan sökas för Föreställningsverksamhet och/eller Tillhörande aktivitet.

Föreställningsverksamhet

Avser offentlig föreställning och kan beviljas halva gagekostnaden, max 6 000 kronor per ansökan. Vid arrangörsverksamhet ska samverkan ske med professionella scenkonstaktörer, alltså aktör som livnär sig på sin scenkonst.

För att beviljas stöd, krävs det att minst två av följande kriterier uppnås

  • Föreställning visas på en plats där scenkonst annars presenteras i låg utsträckning
  • Föreställningen arrangeras genom nya samarbeten med: lokalhållare, civilsamhälle eller annan medlemsorganisation i syfte att bredda sin publik
  • Arrangemanget ska verka för att öka mångfald och tillgänglighet, för ett vidgat deltagande
  • Repertoar som är konstnärligt smalare, annorlunda, utmanande och/ eller nyskapande

Tillhörande aktivitet (kringarrangemang)

Avser tillhörande aktivitet som är kopplad till offentlig föreställning och kan beviljas max 3000 kronor per ansökan. Aktivitetens syfte ska vara att utveckla arrangemanget och höja upplevelsen.

För att beviljas stöd, krävs det att minst två av följande kriterier uppnås

  • Tillhörande aktivitet sker i samarbete med näringsliv, kommun, civilsamhälle eller annan medlemsorganisation
  • Det finns en tydlig tematik som kopplar till det huvudsakliga arrangemanget
  • Den tillhörande aktiviteten ska verka för att öka mångfald och tillgänglighet, för ett vidgat deltagande
  • Den tillhörande aktiviteten främjar arbetet med publikutveckling

 

Ansökan Repertoar- och publikstöd

Stöd sökes för:

För föreställningsverksamhet (markera den/de kriterier ni avser att uppnå)

För tillhörande aktivitet (markera den/de kriterier ni avser att uppnå)

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår