Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content

Nyhetsbrevet Live

Riksteatern Väst bjuder fortsatt in in till en månatlig digital träff som vi kallar Nyhetsbrevet Live. En tisdag i månaden är alla lokala riksteaterföreningar och arrangörsföreningar inbjudna till en digital träff där vi går igenom nyhetsbrevet, ni kan berätta om vad som är på gång hos er och ibland bjuder vi in externa
gäster.

Nyhetsbrevet Live är en möjlighet för er att ställa frågor direkt till oss på Riksteatern Väst, om högt och lågt, och framförallt träffa andra lokala föreningar. Träffarna leds av Anna Hemström, ingen anmälan krävs och det genomförs via zoom.

Datum för Nyhetsbrevet Live under våren

Stående tid: 18:00-19:30

Tisdag 5 september

fler datum kommer

Stående dagordning

  • Genomgång av nyhetsbrevet/ på gång hos Riksteatern Väst
  • På gång hos er
  • Övriga frågor

Ibland bjuder vi in gäster, och om ni vill att vi tar upp något särskilt tar vi gärna emot synpunkter! kontakta anna.hemstrom@riksteatern.se

Länk till mötena i zoom
Om lösenord krävs, ange:512064