Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content

Skärmsnack

Riksteatern Väst bjuder fortsatt in in till en månatlig digital träff. En tisdag i månaden är alla lokala riksteaterföreningar och arrangörsföreningar inbjudna till en digital träff där vi presenterar nyheter, lyssnar in vad som är på gång hos er och ibland bjuder vi in externa gäster.

Skärmsnack är en möjlighet för er att ställa direkta frågor till oss på Riksteatern Väst, oavsett ämne, och ett tillfälle att träffa representanter från andra lokala föreningar. Anna Hemström leder dessa möten och ingen föranmälan krävs. Träffarna genomförs via Zoom.

Om det finns något specifikt ämne ni önskar att vi tar upp, är vi tacksamma för era synpunkter! Kontakta anna.hemstrom@riksteatern.se

Höstens datum
Alltid kl. 18:00-19:30

10 sep
8 okt
12 nov
3 dec

Länkar till mötena skickas ut via e-post till kontaktpersoner hos respektive förening, samt läggs ut i nyhetsbrevet varje måmnad.