Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content

Programfoldrar våren 2024

Genom "mötesplatsen Valberedningsåret" har vi tagit fram ett gemensamt programblad för vårens föreställningar i regionen!

Eftersom regionen är stor har vi delat upp den i Övre och Nedre, med en programfolder för respektive område.

Syftet med med programfoldern är:

  • Gemensam marknadsföring av föreställningar
  • Medlemsvärvning
  • Främjande av valberedningsarbetet, både lokalt och regionalt

Foldern innehåller, utöver föreställningar, också information om vad Riksteatern är och hur det lokala arbetet ser ut, samt kontaktuppgifter till den regionala föreningen för den som är nyfiken på mer information.

Ni kan ladda ner foldern här och skriva ut den. Ni kan också få 100 ex skickade till er, maila johan.ahlsell@riksteatern.se

Ladda ner folder för ÖVRE Västra Götaland

Ladda ner folder för NEDRE Västra Götaland