Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content

Regionalt årsmöte

Riksteatern Västs högst beslutande organ är det regionala årsmötet, vilket vi har senast april varje år. 

Till det regionala årsmötet är våra riksteaterföreningar och anslutna organisationer inbjudna. I samband med årsmötet arrangeras också kurser, vilka varierar från år till år. 

Årsmötet består av högst två ombud från varje riksteaterförening och styrelsen, samt högst två representanter från varje annan ansluten organisation. 

Ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt, varje ombud har en röst
Representant har yttranderätt.

Ombud - har yttrande-, förslags- och rösträtt, varje ombud har en röst
Representant - har yttranderätt

Riksteatern Västs regionala årsmöte 2023 håll den 2 april

Var: Mimers hus i Kungälv
När: 2 april, exakt tid kommer

Dagordning
09:30 
Ankomst och Välkomstfika
10:00 Inspirationsföreläsning
12:00 Lunch
13:00 Årsmötet öppnar
15:00 AvslutFör sen anmälan, kontakta johan.ahlsell@riksteatern.se