Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content

Regionalt årsmöte

Välkommen till Riksteatern Västs regionala årsmöte 2024

Var: Sjömanskyrkan i Göteborg. Adress: Amerikagatan 2

När: Söndag 7 april 09.30-15.30

Hitta hit: Sjömanskyrkan ligger mittemot Stigbergstorget.

Det är ganska ont om parkeringsplatser så vi rekommenderar kollektivtrafik. Spårvagn nr 3, 9 och 11 går från Göteborgs Central till Stigbergstorget. Restid 10-15 min. Från hållplatsen på Stigbergstorget är det ca 150 m promenad.

Program

09.30 Ankomst, fika

10.00 Uppdrag Holgersson i Västra Götaland - Var ska gåsen landa?

Inspirationsföreläsning med Joakim Rindå. Med avstamp i Selma Lagerlöfs berättelse om Nils Holgersson tar sig Riksteatern tillsammans Stina Oscarson an samma stora projekt. Med gemensamma krafter - lokalt, regionalt och nationellt - samlar vi de bilder, berättelser och upplevelser som formar Sverige idag med målet att skapa en scenroduktion för vuxna, med turné våren 2026.

Gå gärna med i workplacegruppen  Uppdrag Holgersson redan idag: Klicka här 

11.45 Lunch

13.00 Musikalisk underhållning med Lars Hjertner och Per Larsson

13.30 Årsmöte

15.30 Tack för idag

Anmäl senast tisdag 2 april
Anmälan sker i formuläret nedan


Riksteatern Västs högst beslutande organ är det regionala årsmötet, vilket vi har senast april varje år. 

Till det regionala årsmötet är våra riksteaterföreningar och anslutna organisationer inbjudna. I samband med årsmötet arrangeras också kurser, vilka varierar från år till år. 

Årsmötet består av högst två ombud från varje riksteaterförening och styrelsen, samt högst två representanter från varje annan ansluten organisation. 

Ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt, varje ombud har en röst
Representant har yttranderätt.

Ombud - har yttrande-, förslags- och rösträtt, varje ombud har en röst
Representant - har yttranderätt

Amälan


Jag kommer delta på:
Jag önskar Lunch