Skip to main content

Regionalt årsmöte

Riksteatern Västs högst beslutande organ är det regionala årsmötet, vilket vi har i april varje år.

Till det regionala årsmötet är våra riksteaterföreningar och anslutna organisationer inbjudna. I samband med årsmötet arrangeras också kurser, vilka varierar från år till år. 

Årsmötet består av högst två ombud från varje riksteaterförening och styrelsen, samt högst två representanter från varje annan ansluten organisation. 

Ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt, varje ombud har en röst
Representant har yttranderätt

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår