Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content
Foto: Senay Berhe

Kontakta oss

Kontakt

Riksteaterföreningen i Olofström
c/o Anita Bengtsson
Kråkbärsvägen 10
293 41 OLOFSTRÖM

0454-48129, 0733-33 72 51
anitabengtsson7@gmail.com

Styrelse
Anita Bengtsson – Ordförande
Inger Svensson – Vice ordförande
Ingrid Ravemyr – Kassör
Ingrid Lindén – Sekreterare
Annika Stjärnkvist - Vice sekreterare
Agneta Sjögren - Styrelseledamot
Ann-Christin Johnsson - Ersättare
Eva Ingemansson – Ersättare
Anna Knagg - Ersättare
Christopher Simebjär Thagesson - Adjungerad
Karl Jonsson – Revisor 
Lars-Inge Bengtsson – Revisor
Siv Andersson – Revisor ersättare
Hans Jonsson – Revisor ersättare
Johnny Isaksson – Ordförande valberedning
Gunda Jeppsson – Valberedning
Patrik Sjöstedt – Valberedning

Postadress

Riksteaterföreningen i Olofström