Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content
Foto: Senay Berhe

Kontakta oss

Kontakt

Anita Bengtsson
Riksteaterföreningen i Olofström
Östra Storgatan 24
29334 OLOFSTRÖM

0454-48129, 0733-33 72 51
anitabengtsson7@gmail.com

Styrelse
Anita Bengtsson – Ordförande
Inger Svensson – Vice ordförande
Ingrid Ravemyr – Kassör
Ingrid Lindén – Sekreterare
Annika Stjärnkvist - Vice sekreterare
Agneta Sjögren - Styrelseledamot
Claes-Göran Olsson - Styrelseledamot
Ann-Christin Johnsson - Ersättare
Eva Ingemansson – Ersättare
Karl Jonsson – Revisor 
Lars-Inge Bengtsson – Revisor
Siv Andersson – Revisor ersättare
Hans Jonsson – Revisor ersättare
Johnny Isaksson – Ordförande valberedning
Gunda Jeppsson – Valberedning
Patrik Sjöstedt – Valberedning
Anna Lundholm – Adjungerad
Sofia Smith - Adjungerad

Postadress

Riksteaterföreningen i Olofström
c/o: Riksteaterföreningen i Olofström c/o ABF
Östra Storgatan 24
29334 OLOFSTRÖM