Foto: Mats B├Ącker

Om oss

Om oss

Vi arrangerar teaterföreställningar och annan scenkonst i Olofströms kommun. Här hittar du alltid aktuellt program och mer information om föreställningarna samt hur du kan boka biljetter. Följ oss på Facebook: www.facebook.com/teaterofm

Teaterföreningens uppdrag som lokalförening i Riksteatern är:

  • att främja och utveckla all scenkonst inom kommunen
  • erbjuda teater och annan scenkonst genom en så mångsidig programverksamhet som möjligt
  • öka intresset och förståelsen för scenkonstens olika uttrycksformer
  • främja och stimulera amatörteater

De här målen strävar vi efter att nå genom gott samarbete med Riksteatern, Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Olofströms kommun, lokala organisationer, institutioner och andra kulturföreningar i Olofström samt länets övriga Riksteaterföreningar. Styrelsen är ideellt engagerad och föreningen har cirka 100 medlemmar.

Teaterföreningen har amatörteatergruppen ”Gränsteatern” integrerad i föreningen och de har producerat ett flertal egna produktioner med stor framgång med lokala förmågor på och bakom scen. Vi har sedan några år tillbaka också satsat på småortsprogram i våra småbyar i kommunen och det har blivit mycket uppskattat!

Riksteaterföreningen i Olofström bildades 1989 och har sedan dess kontinuerlig samverkan med ABF och KulturFritid/Olofströms kommun som var initiativtagare till bildandet.

Teaterföreningen har för närvarande 30 medlemsorganisationer, bl.a. Olofströms kommun, flertalet politiska partier, fackförbund, PRO-föreningar och andra ideella föreningar.

Länkar

Riksteatern Blekinge
Regionteatern Blekinge – Kronoberg
Sölvesborgs Riksteaterförening
Karlshamns Riksteaterförening
Ronneby Folkteater
Karlskrona Riksteaterförening
Blekinge Läns Bildningsförbund (BLB)