Foto: Mats Bäcker

Om oss

Om Ystads Riksteaterförening

Ystads riksteaterförening vill ge dig tillgång till scenkonst som berör, inspirerar, underhåller och förundrar! Vi arrangerar teater på bl a Ystads teater och i Biografteatern Scala, vi försöker bjuda på en så bred repertoar som möjligt under spelåret.

Ystads riksteaterförening har funnits sedan 1933 och är en förening som arbetar ideellt med att arrangera teater, dans och musik.

Vi samarbetar med ABF, Medborgarskolan, Biografteatern Scala, Ystads Allehanda och byalagen i Glemmingebro, Löderup, Hagestad och Ingelstorp.

Styrelsens kontaktpersoner

Lars Schilken, ordförande
Christina Sandqvist, sekreterare

Historia

Lite tillbakablickar
Riksteaterns publikorganisation bildades 11 september 1933 vid ett sammanträde på Hotell Continental i Ystad.
Bankkamrer Erik Wiberg valdes till ordförande och deltagarna antog riksorganisationens normalstadgar som sina egna. Styrelseledamöter blev förutom Erik Wiberg, rektor Erik Wallén, chefredaktör Elias Nilsson, bokhandlare Sixten Ericsson och fru Sigrid Arvidsson. Suppleanter blev Ivar Åstrand, Wiktor Blomgren och Gösta Langenfeldt. Revisorer blev Knut Körling, Ernst Andersson (sedermera mera känd med efternamnet Järegård) och J O Persson. Samma år noterar styrelsen att det finns risk för överteckning och att man måste dra in på marknadsföringen!

24/5 1934. Årsmötet lockade 13 deltagare som hade en intensiv diskussion om vilka rabatter som skulle gälla på föreställningarna.  Blancheteatern spelade ”Vi Hallams” till en kostnad av 300 kronor plus 50 procent av nettot.  Uppgörelsen gav föreningen en vinst på 40,02 kronor.

24/5 1937 Föreningen fick nya suppleanter i stadsbibliotekarie Inga Lindahl och banktjänsteman Thure Thyblad.  Föreningen engagerade en medlemsvärvare som fick 25 öre för varje ny medlem.  För att stärka kassan ordnade styrelsen offentlig dans på Contan och man fick ett bidrag på 500 kronor från Ystads Sparbank.

1939-40. Två föreställningar måste ställas in på grund av snöhinder och svårigheter att värma upp teatern.

11/9 1944 Föreningen begärde för första gången anslag från stadsfullmäktige, 1 000 kronor. Man beslutade också att låta Malmö stadsteater svara för årets föreställningar.

21/5 1952 Här dyker den första ekonomiska rapporten upp i årsmötesprotokollet. Föreningen hade under året 363 medlemmar, inkomster av biljettförsäljning blev 27 362,97kronor och årets vinst blev 220,55 kronor! Årsmötet beslutade också stänga av dem som slarvar med att lösa ut sina abonnemangsbiljetter.

27/5 1953 Årsavgiften bestämdes till 4 kronor och revisorerna fick liksom styrelseledamöterna fribiljetter. Intresset för teater växer och styrelsen funderar på att dubblera föreställningarna.

2008 firade Ystads och en del andra riksteaterföreningar runt om i Sverige 75 års jubileum.

Verksamhetsberättelse

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.
Jag förstår