Skip to main content

Bildmakarna

Uppburen nobelpristagare möter ung aktris. En djup förtrolighet uppstår i mötet mellan Selma Lagerlöf och Tora Teje i P.O. Enquists moderna klassiker Bildmakarna som i höst hittar ”hem” till Västerbotten.

Selma Lagerlöf är uppburen, förmögen och oantastlig, men bakom hennes rygg kallas hon Snödrottningen. Nu befinner hon sig i ett visningsrum för att se
provscener ur filmatiseringen av hennes bok Körkarlen. Den internationellt framgångsrike regissören Victor Sjöström och filmfotografen Julius Jaenzon är
nervösa. Hur kommer den berömda nobelpristagaren reagera på scenerna?

I rummet befinner sig även Tora Teje, en ung, ännu inte etablerad men frispråkig skådespelare som blivit nekad en roll i filmen. Toras attityd mot Selma är på gränsen till fräck men ändå möts de i en djup förtrolighet och finner varandra.
Det är som att Tora med sin frimodighet lyckas öppna upp det som är förborgat djupt inuti Selma.

Bildmakarna är skriven av en av Sveriges största författare, länets egen Per Olov Enquist. Det är en av den svenska dramatikens samtidsklassiker, ett psykologiskt
drama som tar sin utgångspunkt i verkliga personer och händelser.

Annika Isaksson, Margareta Niss, Harry Friedländer, Björn Wahlberg

Manus: P.O. Enquist, Regi: Kia Berglund, Scenografi & kostym: Youlian Tabakov

Producent

Västerbottensteatern