Till innehåll
Foto: Senay Berhe
Foto: Senay Berhe
Teater

Vi drömmer modigt fram nya världar

Riksteatern – en unik scenkonstinstitution

"I repertoaren måste vi alltid tänka på vad som är relevant i den samtid som kommer. För att lyckas med det krävs många filosofiska, politiska och konstnärliga samtal med många inblandade. I repertoaren finns teman som griper tag: kampen för ett värdigt liv, klassfrågor, konsumtions- och civilisationskritik. Jag hoppas att repertoaren talar till en kollektiv erfarenhet och att samtalen fortsätter."

block image

Upplevelser som räcker livet ut

På Riksteatern kan du upptäcka scenkonsten som du tänker dig att den är, så som du alltid drömt att den ska vara och så som du aldrig kunnat förställa dig att den skulle kunna vara.

block image
Foto: Senay Berhe

Riksteatern del av ett internationellt residensprogram

Med start 2023 är Riksteatern under tre år en del av det europeiska residenset Common Stories med intentionen är att bredda utbudet av berättelser i det samtida Europa. Första ansökningsomgången ägde rum hösten 2023. Den andra omgången sträcker sig över åtta veckor i Portugal, Moçambique, Frankrike och Belgien under sommaren och hösten 2024.

block image

Riksteaterns unga nätverk – för dig mellan 15 och 30 år!

Nätverket har funnits sedan 2020 och är en plattform för dig som vill komma i kontakt med andra scenkonstintresserade unga inom folkrörelsen och stärka ungas inflytande i Riksteatern.

block image
Foto: RUN

Mer teater

Riksteatern Crea

Riksteatern Creas vision är att skapa den bästa scenkonsten på svenskt teckenspråk, med och av döva och teckenspråkiga konstnärer och kulturarbetare.

Barn och unga

Som första svenska teaterinstitution etablerade Riksteatern redan 1967 en verksamhet som riktade sig till barn och ungdomar. Vi tar fortfarande den unga publiken på stort allvar.

Samtida cirkus

Riksteatern ska främja utvecklingen och spridningen av den samtida cirkusen i hela Sverige. Det gör vi bland annat tack vare landets riksteaterföreningar.

Aktuella projekt

Riksteatern är en viktig aktör i ett antal större internationella projekt. Flera av dem är samarbeten med de nordiska länderna medan andra sträcker sig över Europa och andra delar av världen.

ACROSS (2024–2027)

ANSEL (2023–2026)

Innovate rooms (2022–2023)

Kontakt

Har du förslag till Riksteaterns teaterrepertoar? Mejla oss!

Alla förslag till teaterrepertoaren behandlas av Riksteaterns dramaturgiat.
Just nu behandlas inte inkomna förslag men dramaturgiatet öppnar upp för nya repertoarförslag från och med den 15 augusti 2024 i och med att repertoararbetet för spelår 26/27 då påbörjas.
dramaturgiatet@riksteatern.se

Intresseanmälan för skådespelare

Är du intresserad av att turnera i över hela Sverige och samarbeta med en folkrörelse som består av 36 000 medlemmar i fler än 200 lokala riksteaterföreningar?
Till anmälan

Scenkonst för alla, överallt

Riksteatern vänder sig till både den vana teaterpubliken, den nyfikna danspubliken och den hängivna cirkuspubliken. Samtidigt når vi ut med scenkonst till elever på landets skolor, den som vill avnjuta scenkonst på svenskt teckenspråk eller den som är intresserad av konserter med internationella artister.