Till innehåll

Vi drömmer modigt fram nya världar

På Riksteatern kan du upptäcka scenkonsten som du tänker dig att den är, så som du alltid drömt att den ska vara och så som du aldrig kunnat förställa dig att den skulle kunna vara.

Här kan vi drömma fram nya världar, konfrontera våra innersta rädslor, inspireras av utmanande tankar, testa vår moral, hitta tröst och glädje, uppleva och förstå andras verklighet och mycket mer.

En mångfald av konstnärliga uttryck, erfarenheter och konstnärskap är utgångspunkten i vår repertoar. Vår unika position som turnerande scenkonstinstitution ger oss möjligheten att skapa oväntade och inspirerande möten med publik över hela landet. Det gör vi genom att ständigt berika vårt utbud med internationella utblickar samt genom scenkonst på teckenspråk, för barn och unga och banbrytande cirkus. Vi odlar dessutom fram nya oprövade konstnärsskap genom teaterresidens.

Att gå på teater är att uppleva något speciellt här och nu tillsammans med en unik samling människor. På samma gång är teaterbesöket alltid en högst personlig upplevelse, själsligt såväl som intellektuellt.Vårt mål är att skapa upplevelser som räcker livet ut.