Till innehåll
Foto: Maximal Focus/Unsplash
Foto: Maximal Focus/Unsplash
Riksteatern, teknik och kreativitet

Innovative Rooms – del av nordiskt EU-projekt

Riksteatern är en del av samarbetsprojektet Innovative Rooms , ett utvecklingsprojekt som stödjer samarbeten mellan nordiska kulturaktörer, teknikutvecklare och pedagoger, och då specifikt i ländernas norra delar.

About Innovative Rooms in English – see link below

Under projekttiden bjuder deltagande parter in lämpliga samarbetsaktörer till gemensamma workshops- och demonstrationstillfällen som ger både möjlighet att identifiera gemensamma intressen och att utforska hur låglatens-teknologi kan användas för exempelvis distansinlärning och scenkonst.

I december 2022 samlades exempelvis aktörer för de tre deltagande länderna i Sverige för att i workshopen With the speed of light testa teknik inför gemensamma framtida projekt.

Innovative Rooms är en del av EU-programmet Interreg Aurora som 2021–2027 arbetar med samverkan mellan de nordliga delarna av Sverige, Norge och Finland. Interreg Aurora riktar specifikt in sig på att stärka området genom social integration, digitalisering och grön omställning och är integrerat med Sápmi.

Läs mer om Innovative Rooms här (About Innovative Rooms in English)

Läs mer om Interreg Aurora

Läs mer på Centrias hemsida

Innovative_rooms_affisch.jpg