Till innehåll

ACROSS ger ett ökat antal kulturaktiviteter i skärgårdsmiljö

I projektet ACROSS samarbetar Riksteatern med en rad andra aktörer för att tillgängliggöra scenkonst för boende i Sveriges och Ålands skärgård.

De som bor i skärgården är på olika sätt avskurna från många offentliga tjänster som musikutbildning, kulturevenemang och samhällsservice som vanligtvis tillhandahålls i städerna. Som en konsekvens är det svårt för ösamhällen att attrahera högutbildad yrkesverksam arbetskraft, liksom att hindra ungdomar från att flytta till stadskärnorna, särskilt om de har en ambition att arbeta kreativt, exempelvis med scenkonst.

Förhoppningen är att genom teknikens hjälp koppla samman olika öar till städerna och göra samma tjänster tillgängliga överallt. Det kan handla om att bedriva musikundervisning på distans, exempelvis genom att lärare och elev kan ha musikundervisning på distans. Tack vare ny teknik går det i dag att i digitala möten spela musik och sjunga tillsammans i realtid utan någon som helt fördröjning av ljudet. (Den som någon gång har försökt att sjunga tillsammans med en annan person via Teams vet att det annars är omöjligt på grund av ljudets fördröjning).

I projektet kommer ett tiotal öar i Sveriges och Ålands skärgård att kopplas samman med Riksteatern i Stockholm, Stockholms Musikpedagogiska Institut och till Ålands Musikinstitut i Mariehamn med hjälp av unik låglatent realtidskvalitetsteknologi som utvecklats av Remote North community. Riksteatern kommer bland annat att förse projektet med innehåll i form av befintliga teater- och musikproduktioner.

Fakta ACROSS
ACROSS är ett EU-finansierat projekt och bygger på kunskap som förvärvats genom en rad tidigare nordiskbaltiska telenärvaroprojekt med låg latens. Syftet är att digitalt kunna tillhandahålla musikutbildningstjänster och kulturevenemang till invånare i den svenska och åländska skärgården.

ACROSS är ett samarbetsprojekt mellan Riksteatern, Stockholms musikpedagogiska institut, Ålands musikinstitut och Nordens institut på Åland. Projektet syftar till att säkerställa en demokratisk fördelning av konsten och digitala utbildningsmetoder som kan användas oavsett geografisk plats och att arbeta tillsammans på ett hållbart sätt.