Till innehåll
Foto: RUN
Foto: RUN
Riksteaterns Unga Nätverk (RUN)

Är du 30 år eller yngre – se hit!

Riksteatern har startat en mötesplats och plattform för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för unga inom folkrörelsen.

Riksteaterns Unga Nätverk (RUN) vill öka intresset bland unga för att arrangera scenkonst. Nätverket riktar sig främst till personer som sitter i lokala Riksteaterstyrelser, eller är medlemmar, och är mellan 15 och 30 år. Syftet är att samla och stärka yngre personer från olika delar av landet som är engagerade inom Riksteatern.

Ungt engagemang startar med att ge unga möjligheten att få inflytande och delaktighet i Riksteaterns olika processer, exempelvis ett ökat inflytande på Riksteaterns repertoar.

Tack vare nätverket, som startades 2020, ökar Riksteatern ungas inflytande både lokalt, regionalt och nationellt.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Riksteaterns Unga Nätverk (RUN)?

Hör av dig till oss på run@riksteatern.se

Intresseanmälan

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli en del av Riksteaterns Unga Nätverk.
Till anmälan