Skip to main content
Foto: Sarah Kjelleren

Landscapes of I

Vad händer när vardagliga rörelser som repeteras framför våra ögon ställs i ett nytt ljus? När nya fiktiva världar målas upp och vår förmåga att uppfatta befinner sig i konstant förändring?

Tre dansare har under ett år delat med sig av sina erfarenheter från olika platser. Dessa historier gör sig nu synliga i en gemensam apart lek, mitt emellan fråga och svar, entré och sorti. I en kedja av händelser och situationer växer ett personligt koreografiskt landskap fram.

I Björn Säfstens nya dansföreställning Landscapes of I vävs tre solon ihop till en helhet. Med en blandning av knivskarp detaljrikedom, humor och fantasifulla skeenden frammanar dansarna bilder av sig själva. Genom omtagningar och repetitiva mönster bildas loopar av vardagliga gester, och i det igenkännbara skruvas verkligheten till, vrids om och ställs i ett nytt ljus.

På scen ser vi Sophie Augot, dansare från Stockholm, Will Rawls, dansare och koreograf från New York samt Ilyas Odman, dansare och koreograf från Istanbul.

Trailer


I media
Björn Säfsten om sitt konstnärskap
Konsten.net 2018-02-23

Om jagets landskap på Inkonst
Intervju med Björn Säfsten
Skånska Dagbladet 2018-02-20

Om Björn Säfsten:
Björn Säfsten är konstnärlig ledare för Säfsten Produktion, baserat i Stockholm. Hans koreografiska arbete drivs av att exponera fysiska dilemman, skapa situationer där vår föreställning om mänskliga kroppar sätts i nya kontexter. Hur vi blir till genom att nyfiket ifrågasätta vårt språk, våra vanor och vår medvetenhet. Säfsten skapar koreografisk konst i tätt samarbete med sitt konstnärliga team. Under de senaste åren han arbetat som forskare på Umeå Konsthögskola där han bedrivit ett fyraårigt forskningsprojekt med filosofen Per Nilson. Under dessa år 2012-2016 skapande han även sina senaste verk: Introduction 2012, Fictional copies 2013, Idiots 2014 och Language fools 2016. Björn Säfsten har varit verksam som koreograf sedan 2003 och är en återkommande koreograf på Sveriges dansscener.

Läs mer om de medverkande och det konstnärliga teamet här (pdf)

En samproduktion mellan Säfsten Produktion och Riksteatern.

Sophie Augot
Will Rawls
Ilyas Odman

Koreografi: Björn Säfsten i nära samarbete med de medverkande
Scenografi och ljus: Susanna Hedin, Lumination of Sweden/SUTODA
Kostymdesign: Matilda Hyttsten
Röstcoach: Pia Olby
Produktionsledare Säfsten Produktion: Anja Arnquist
Produktion: Säfsten Produktion och Nordberg Movement
En Samproduktion mellan Säfsten Produktion och Riksteatern
Produktionsresidens hos Riksteatern, Inkonst och The Chocolate Factory
Med stöd av Kulturrådet, Stockholms Stad, Stockholms Läns Landsting och Konstnärsnämnden

Producent

Riksteatern

Bilder

Foto: Chrisander Brun

Recensioner

Svenska Dagbladet

2018-03-02

"Livet är en kabaré av förväntningar och rollspel. I Björn Säfstens nya verk för tre dansare blir leken med fejk och autenticitet till en udda och sevärd upplevelse."

Till recensionen

Danstidningen

2018-03-04

"Det öppnar frågor om bildens makt, kroppsspråk, koder, symboler men också dramaturgi och scenkonstens roll eller funktion. Frågor om hur scenkonsten tillför, förändrar eller inverkar på begreppsbildning och hur mening konstrueras, eller hur vi tar in, förstår och förhåller oss till mening och symboler."

Till recensionen