Facebook pixel Facebook pixel
Skip to main content
Foto: Danish Saroee

Voices of Change – Narin Feqe

Musik,

Show

Global musik. Starka röster.

Narin Feqe (For English text, please scroll down)

Den kurdiska sångerskan Narin Feqe flyttade som barn från Rojava till Sverige. Hennes familj har alltid varit musikalisk men Narin har lyckats fånga det kurdiska folkets hjärta med sin vackra röst. Hon lyfter fram den traditionella kurdiska musiken och ger den ett nytt modernt uttryck med starka texter och budskap om förtryck, frihet, rätten till kurdiska språket, kvinnors rättigheter, och kärlek. Med kända sånger som Hevi (Hope), Zimane daye (Mothers language) och Jin Jiyane (Woman is life) på CV:t firar hon i år 20 år som artist.


Narin Feqe

As a child, the Kurdish singer Narin Feqe moved from Rojava to Sweden. Her family has always been musically talented but Narin managed to capture the hearts of the Kurdish people with her beautiful voice. She highlights the traditional Kurdish music and gives it a new modern expression with strong lyrics and messages about oppression, freedom, the right to the Kurdish language, women's rights and love. With well-known songs such as Hevi (Hope), Zimane daye (Mothers language) and Jin Jiyane (Woman is life) on her CV, she is celebrating 20 years as an artist this year.

Om Voices of Change (please scroll down for English)

Från december 2020 till våren 2021, bjuder vi på en kavalkad av nationella och internationella stjärnor! Det blir flera specialproducerade konserter, liveinspelade både i Stockholm och på andra platser i världen.

Först ut var två gnistrande konserter! Dels den syriska världsstjärnan Lena Chamamyan ansedd som en av de främsta sångerskorna i sin generation.
Toner av orientalisk jazz genomsyrar hennes stil och skapar en blandning av traditionell arabisk, armenisk och västerländsk musik.

Sedan hade vi bandet Hawa Dafi, från Majdal Shams i de norra delarna av de ockuperade syriska Golanhöjderna. som spelar Arabic fusion influerat av rock, reggae, ska och blues.

Från den 3 juni 2021 så bjuder Voices of Change på nya konserter! Allt från persisk rockmusikal med en specialkonstellation av det iranska bandet Kiosk, persisk opera till kurdisk och baluchisk musik, en storslagen orkester och glimmande kvinnliga sångerskor så som Negar Zarassi och Josette Bushell-Mingo. Dessutom Parvaz Dance Ensemble och många fler artister som kommer utannonseras!

Den årligen återkommande satsningen Voices of Change är en frizon för artister som inte kan uttrycka sig fritt i sina hemländer på grund av könsidentitet, åsikt eller sexuell läggning. I arbetet för mänskliga rättigheter är konsten en grund för debatt och diskussion. Därför är Riksteatern stolta över att lyfta fram dessa artister, som genom sitt konstnärskap förändrar och skapar plattformar för en mer öppen och mångfacetterad värld.

About Voices of Change

Between December 2020 to December 2021, we offer a vast line-up of national and international stars including several specially produced concerts, recorded live both in Stockholm and elsewhere in the world.

First in line was two glistening concerts; the Syrian international star Lena Chamamyan, who has been called one of the leading singers of her generation. Hints of Oriental jazz permeates her style, creating a blend of classic Arabic, Armenian and Western music.

Furthermore, we had Arabic fusion with influences from Rock, Reggae, Ska and Blues with Hawa Dafi, a band from Majdal Shamsin, the northern parts of the occupied Syrian Golan Heights.

In 2021, we continue from June 3rd with more concerts! This time Voices of Change offers everything from Persian rock musical with a special composition by members from the Iranian band Kiosk, Persian opera to Kurdish and Balouchi music, a large orchestra and sparkling female singers such as Negar Zarassi, and Josette Bushell-Mingo, and Parvaz Dance Ensemble. And many more artists to be announced!

The annual Voices of Change initiative is a free zone for artists who are unable to express themselves freely in their home countries due to gender identity, opinion or sexual orientation. In the work for human rights, art is a basis for debate and discussion. That is why Riksteatern is proud to highlight these artists, who through their art change and create platforms for a more open and multifaceted world.

Sång: Narin Feqe
Arrangemang, dirigent, kapellmästare: Shapor Bastansiar

Scenografi & ljus: Robert Hvenström
Orkester
Farrokh Hedayati
Rubem Farias
Liliana Zavala
Yasamin Saleki
Joel Lindblom
Elin Andersson
Nicklas Dahlin
Martin Larsson
Isabelle Andö
Ophelia Kamkar
Lisa Chenevier
Knapp Brita Pettersson
Hanna Wiklund
Malin-My Wall
Maria Jonsson
Jonna Inge
Mia Dahlgren
Magdalena Mårding
Fredrik Wadman
Jan Bengtsson
Emma Wahlström
Elinor Berg
Mats Agnelid
Nadia Hamouchi
Lina Lövstrand
Sebastian Jonsson

Producent

Riksteatern