Till innehåll
Om oss

Så utvecklar Riksteatern verksamheten

För att möta framtiden på bästa sätt har Riksteatern skapat olika forum där förtroendevalda och tjänstepersoner över hela Sverige att möts att dela erfarenheter, sprida kunskap och öka förståelsen för allas olika roller inom folkrörelsen Riksteatern.

Efter Riksteaterns kongress 2019 gjordes en analys av vilka behov som landets lokala riksteaterföreningar upplevde sig ha för att kunna öka och bredda sin publik. Analysen resulterade i ett antal identifierade områden: jämlikhet och mångfald, repertoar och arrangemang, kursverksamheten, valberedningsarbetet liksom ungas engagemang

Kring dessa tematiska områden har Riksteatern sedan skapat specifika arbetsgrupper av såväl förtroendevalda som tjänstepersoner med geografiska spridning över hela landet för att få kunskaper och erfarenheter att flöda inom Riksteatern.

Varje arbetsgrupp bestämmer själv hur och på vilket sätt man ska ses. En del av arbetet har varit att inspireras av hur andra gör genom att bjuda in personer från olika organisationer och sammanhang. I vissa fall har förslag kunnat implementeras direkt i ordinarie verksamhet såväl lokalt och regionalt som nationellt medan andra behöver testas i mindre skala och sedan utvärderas för att kunna reurssättas och genomföras i större skala.