Till innehåll
Skapandestöd cirkus

A Study of Losses

Residenstagare: Kompani Giraff Residensperiod: 3 juni–7 juli 2024

Under sitt residens hos Riksteatern arbetar Kompani Giraff med sin kommande turnéproduktion A Study of Losses, som har premiär i september 2024. Föreställningen är en fri tolkning av den tyska författaren Judith Schalanskys roman Verzeichnis einiger Verluste som med magisk realism beskriver livet och historien som en rad förluster och försvinnanden.

Riken går under, byggnader blir ruiner, kulturföremål förstörs, djur utrotas. De flesta förluster känner vi inte till, just för att de är förlorade. Vi tittar på vad vi tror är historien, men egentligen är det en räcka tillfälliga bevaranden i ett stort hav av förluster.

Med cirkus, samtida magi och objektmanipulation görs ett lekfullt och koreografiskt utforskande av det förlorades dragningskraft. Föreställningen bygger på magiskt tänkande – att allt som har gått förlorat på jorden hamnat på månen. Fyra cirkusartister och en samling bortglömda vardagsföremål vaknar upp i ett atmosfäriskt landskap där även föremål bär på minnen, drömmar och fantomsmärtor.

Musiken, som specialkomponerats i ett tätt samarbete mellan Kompani Giraff och den amerikanska artisten Beirut, har en bärande roll i berättandet. De poetiska sångtexterna understödjer de svindlande existentiella upplevelser som finns i föreställningens tema. Publiken ställs inför den brännande frågan: Vad har jag mist och vad är jag rädd att förlora?

Viktoria Dalborg: regi
Beirut (Zach Condon): musik 
Stina Oscarson: textbearbetning 
Sus Soddu: scenografi och kostym
Sofie Gynning: ljusdesign
Joakim Björklund: ljuddesign
Sophie Rockwell: maskdesign
Axel Adlercreutz: magikonsult
Rene Baker: objektkonsult 
Klara G: toto
Stefan Karlström: teknisk producent
Mette Klouman: producent

Artister:
Benjamin Beaujard
Elaine Briant
Elsa Lardier
Siméon Gratini

Läs mer om Kompani Giraff

 

In English

Residency holder: Company Giraffe
Period of residence: June 3–July 7, 2024

During their residency at Riksteatern, Kompani Giraff is working on their upcoming touring production A Study of Losses, which will premiere in September 2024. The performance is a free interpretation of the German author Judith Schalansky's novel Verzeichnis einiger Verluste which, with magical realism, depicts life and history as a series of losses and disappearances.

Realms crumble, buildings turn to ruins, cultural artifacts are destroyed, animals face extinction. Most losses remain unknown, precisely because they are lost. We gaze upon what we believe to be history, yet it is essentially a series of temporary preservations in a vast sea of losses.

Through circus, contemporary magic, and object manipulation, there is a playful and choreographic exploration of the allure of what has been lost. Four circus artists and an array of forgotten everyday objects awaken in an atmospheric landscape where even objects carry memories, dreams, and phantom pains.

The music, specially composed in close collaboration between Kompani Giraff and the American artist Beirut, plays a central role in the storytelling. The poetic lyrics support the dizzying existential experiences present in the theme of the performance. We are confronted with the burning question: What have I lost, and what am I afraid to lose?

Viktoria Dalborg: director 
Beirut aka Zach Condon: music
Stina Oscarson: text adaptation 
Sus Soddu: set and costume design 
Sofie Gynning: lighting design 
Joakim Björklund: sound design 
Sophie Rockwell: mask design 
Axel Adlercreutz: magic consultant 
Rene Baker: object consultant 
Klara G: photo 
Stefan Karlström: technical producer 
Mette Klouman: producer 

Artists:
Benjamin Beaujard
Elaine Briant
Elsa Lardier
Siméon Gratini

Learn more about Kompani Giraff