Till innehåll
Foto: Try-dimensions through Trans-realities
Foto: Try-dimensions through Trans-realities
Produktionsresidens Dans 2023

Trans -dimensions through Trans-realities

Residensperiod: 24 april–14 maj 2023
Produktion: Try-dimensions through Trans-realities 

In English below.

Work in progress-visning via live-stream

Intervju med residenstagare och det konstnärliga teamet

Try‐dimensions through Trans‐realities är en science fiction-inspirerad dansföreställning där kroppar sätts samman med proteskonstruktioner som gör att de kan distansera sig från binära könsroller och i stället hänge sig åt en mångfald av post-könade konstellationer. Queer används i dess intersektionella betydelse där begreppen queer, funktionsvarierad, feministisk och transperson korsar varandra och lär av varandra. Tre queera dansare rör sig med de digitala minnena av våra önskade kroppar i scenens mycket analoga rum, och gör virtuella upplevelser av begär till påtagliga och existerande verkligheter. I slutänden handlar det om en kollektiv upplevelse. Om hur transness av våra individuella kroppar inte är ett mål i sig utan ett verktyg för att konstruera en verklighet av mer kollektiva genusmöjligheter – en trans-verklighet.

In English
Try‐dimensions through Trans‐realities is a dance performance consisting of three queer dancers. Here, queer is used in its intersectional sense, where concepts such as queer, functionally varied, feminist and transgender intersect and learn from each other. In this science fiction-inspired work, bodies are collected and assembled by prosthetic constructs that allow them to distance themselves from binary gender roles and instead indulge in a variety of post-gendered constellations. We dance with the digital memories of our desired bodies in the very analog space of the stage, making virtual experiences of desire tangible and existing realities. In the end, it's about a collective experience. About how the transness of our individual bodies is not an end in itself but a tool to construct a reality of more collective gender possibilities – a trans reality.

Residenstagare, konstnärligt ansvarig och koreografi: Dinis Machado (SE/PT)
Originalmusik av: Godill (SE)
Dansat av: Ali Moini (FR), Mia Meneses (PT) Dinis Machado (SE/PT)
Scenografi, ljusdesign och kostym av: Dinis Machado (SE/PT)

Presenteras på: MARC (Knislinge) 22 september 2023, FIDANC Festival (Évora, Portugal) 29 september 2023, Weld, Stockholm 4–7 oktober 2023 med flera
Med stöd av: MARC (Knislinge), DansPlats Skog (Stråtjära), Weld (Stockholm), ZDB (Lissabon, Portugal), FIDANC (Évora, Portugal), Riksteaterns Produktionsresidens Dans 2023 (Sverige).

card block image
Vad är ett produktionsresidens?

Riksteaterns produktionsresidens riktar sig till koreografer och danskreatörer som har behov av att få repetera planerade produktioner med teknik i full skala.

card block image
Tidigare produktionsresidens

Läs om alla tidigare års utvalda residens – se intervjuer, work in progress och samtal med teamen bakom residensen. Residensverksamheten startade 2015.

card block image
Länkarkiv till alla work in progress-visningar

Här har vi samlat alla tidigare work in progress-visningar för Produktionsresidens Dans samt intervjuer med de konstnärliga teamen.