Till innehåll
Bild från work in progress-visning av Alter X (arbetsnamn) av Adam Seid Tahir (2021)
Bild från work in progress-visning av Alter X (arbetsnamn) av Adam Seid Tahir (2021)
Produktionsresidens Dans

Länkarkiv

Här hittar du ett länkarkiv av Riksteaterns produktionsresidens Dans – Work in progress-visningar inklusive samtal med de konstnärliga teamen

2020
Skiftet – Johanna Fröjd
Polari/Speaking Sex – Marcus Baldemar
Head Space – Mari Vittradotter
The Rights of Spring – Khamlane Halsackda
of itself : in itself – Marit Shirin Carolasdotter

2021
Pressure Fields – Anna Pehrsson
MELOrum – MELO Collective
MELOrum – MELO Collective (syntolkad)
Alter X (arbetsnamn) – Adam Seid Tahir
Room 02:53 – Marvil Iglesias
Animalarium, Real eller Recorded, vad föredrar du? – Alexandra Wingate

2022
Schism – Israel Aloni 
Ongoing realities – Anna Näsström 
Bidum Iedno – Liv Aira 
NEW SELF (arbetstitel) – Kristina Hanses 
What did I just do? – Maud Karlsson 
Birth liquid – Mona Namér 

2023
2023 års work in progress-visningar publiceras här fortlöpande under året.

Intervjuer med residenstagare

2018
SURR Fredrik Quiñones
Flora + Fauna  Maria Nilsson Waller
Fiskedansen – Sindri Runudde
Frictional Realities – Noah Hellwig

2019
slow dance – Louise Dahl
Mannem vuajnah – se mig – Marika Renhuvud
FEARDOM – Camilla Ekelöf
PARTICULAR MO(ve)MENTS – gravitational matters – Majula Drammeh
Other than human – Robin Jonsson

2020
Skiftet – Johanna Fröjd
Polari/Speaking Sex – Marcus Baldemar
Head Space – Mari Vittradotter
The Rights of Spring – Khamlane Halsackda
of itself : in itself – Marit Shirin Carolasdotter

2021
Pressure Fields – Anna Pehrsson
MELOrum – MELO Collective
Alter X (arbetsnamn) – Adam Seid Tahir
Room 02:53 – Marvil Iglesias
Animalarium, Real eller Recorded, vad föredrar du? – Alexandra Wingate

2022
Schism – Israel Aloni 
Ongoing realities – Anna Näsström 
Bidum Iedno – Liv Aira 
NEW SELF (arbetstitel) – Kristina Hanses 
What did I just do? – Maud Karlsson 
Birth liquid – Mona Namér 

2023
Intervjuer med 2023 års residenstagare publiceras här fortlöpande under året.

Verksamheten baseras på lärande och kunskapsutbyte. Genom att skapa praktiska samtal mellan det fria dansfältet, institutionen och folkrörelsen breddas förståelsen och kunskapen om konstnärliga processer, produktionsförutsättningar samt konstnärskap inom dans.
Från och med 2022 är Produktionsresidens Dans en permanent verksamhet på Riksteatern.