Till innehåll
Produktionsresidens Dans

Full skala inför premiären

Som koreograf, danskreatör och kompani kan du sakna möjligheter att repetera samt utveckla och slipa på de sista detaljerna inför en premiär eller publik visning. Produktionsresidens Dans riktar sig därför till koreografer och danskreatörer som har behov av att få repetera produktioner inför premiären med viss teknik i full skala.


Nytt för 2024 är att Produktionsresidens Dans genomförs på tre olika platser: Kulturhuset Pigalle i Nässjö, Dansinitiativet i Luleå och Riksteatern i Hallunda.

I samarbete med Riksteatern Jönköpings Län med stöd av Region Jönköpings län och Nässjö kommun, samt med Riksteatern Norrbotten, Danskonsulent Region Norrbotten och Danscentrum Norr (genom projektet Dansutveckling Norrbotten), och Riksteaterns Produktionsresidens Dans.

Produktionsresidens Dans bistår varje residenstagare med produktionsmedel, blackbox och teknik enligt överenskommelse på plats under tre veckor. Verksamheten baseras på lärande och kunskapsutbyte. Genom att skapa praktiska samtal mellan det fria dansfältet, institutionen och folkrörelsen breddas förståelsen och kunskapen om konstnärliga processer, produktionsförutsättningar samt konstnärskap inom dans.

En grundförutsättning för bedömningarna är att den sökande produktionen har en planerad premiär med speltillfällen, turné och/eller ett offentligt visningstillfälle. Behovet av att kunna repetera i skala 1:1 är också bärande samt att verksamheten Produktionsresidens Dans förmår stödja repetitionsarbetet tekniskt.

Residenset söks via en årlig öppen utlysning (open call), vanligtvis i januari-februari. Fem residens är tillgängliga och kan sökas av utövare som är skrivna i Sverige. Besked brukar vanligtvis meddelas i mitten av februari.

Här söker du samt att all information om vad du/ni behöver veta för att söka med din/er produktion finns samlat här: Sök produktionsresidens dans

 

Kontakt

Har du frågor eller funderingar, kontakta

Helena Ringvold, ansvarig för Riksteaterns Produktionsresidens Dans: helena.ringvold@riksteatern.se
Ange Produktionsresidens Dans 2024 i ämnesraden.

card block image
Sök Produktionsresidens Dans

Riksteaterns produktionsresidens riktar sig till koreografer och danskreatörer som har behov av att få repetera planerade produktioner med teknik i full skala.

card block image
Tidigare produktionsresidens

Läs om alla tidigare års utvalda residens – se intervjuer, work in progress och samtal med teamen bakom residensen. Residensverksamheten startade 2015.

card block image
Länkarkiv till alla work in progress-visningar

Här har vi samlat alla tidigare work in progress-visningar för Produktionsresidens Dans samt intervjuer med de konstnärliga teamen.