Till innehåll
Bild från produktionen SOM e.t som hade produktionsresidens dans på Riksteatern 2023.
Bild från produktionen SOM e.t som hade produktionsresidens dans på Riksteatern 2023.

Sök Produktionsresidens Dans

All information om vad du behöver veta för att söka med din produktion finns samlat på denna sida.

Nytt för 2024 är att Produktionsresidens Dans genomförs på tre olika platser: Kulturhuset Pigalle i Nässjö, Dansinitiativet i Luleå och Riksteatern i Hallunda.

I samarbete med Riksteatern Jönköpings Län med stöd av Region Jönköpings län och Nässjö kommun, samt med Riksteatern Norrbotten, Danskonsulent Region Norrbotten och Danscentrum Norr (genom projektet Dansutveckling Norrbotten), och Riksteaterns Produktionsresidens Dans.

Ansökningsperiod

OPEN CALL 8–21 januari 2024
(Ansökningstiden har löpt ut för 2024)

Besked till om vilka produktioner som blir utvalda sker i mitten av februari 2024.

Residensperioder

Residensperiod 1:
Riksteatern, Hallunda
25 mars–14 april

Residensperiod 2:
Riksteatern, Hallunda
22 april–12 maj

Residensperiod 3:
Riksteatern, Hallunda
27 maj–16 juni

Residensperiod 4:
Kulturhuset Pigalle, Nässjö
26 augusti–15 september

Residensperiod 5:
Dansinitiativet, Luleå
25 november–15 december

Platser:
Våren 2024
Riksteaterns produktionshus i Hallunda, Stockholm

Hösten/Vintern 2024:
Kulturhuset Pigalle i Nässjö
Dansinitiativet i Luleå

Produktionsresidens Dans riktar sig till koreografer och danskreatörer, skrivna i Sverige, som har en produktion med behov av att få repetera med viss teknik i full skala.

Produktionen som söker har behov att repetera i skala 1:1 i en teater/blackbox samt har en planerad premiär, speltillfällen, turné och/eller offentligt visningstillfälle där produktionsresidens kan stödja repetitionsarbetet tekniskt efter en gemensam överenskommelse, samt de olika orternas lokala förutsättningarna.

Detta ingår i Produktionsresidens Dans:

 • Tre veckors produktionsresidens i en basutrustad teater/blackbox enligt en överenskommen teknisk specifikation. Det kan inkludera enkelt ljus/ljud, lagt dansgolv/matta, din/era rumsliga och eventuella övriga tekniska önskemål. Ni har teknisk planeringssupport inför er residensperiod och viss teknisk support under residenset.

 • Under sista veckan i residensperioden ingår en livestreamad work in progress-visning inklusive samtal med det konstnärliga teamet i samband med en offentlig visning och/eller separat.

 • Produktionsmedel på 100 000 kronor som utbetalas mot faktura och i förhand redovisad budget, teknisk specifikation och produktionsresidensplanering. Produktionsresidens Dans förutsätter att residenstagaren kan uppvisa en hållbar budget för residensperioden inkluderande ersättningar till team och övriga omkostnader. Riksteaterns och samarbetspartners produktionsmedel ska endast ses som en delfinansiering. Residenstagaren innehar F-skattsedel och erforderliga försäkringar.

Lokala förutsättningar

 • Kulturhuset Pigalle, Nässjö: Residenset står för boende i två stugor, med plats för upp till 10 personer, i Lövhults stugby. Stugbyn ligger naturskönt vid Lövhults naturreservat 6 km från Kulturhuset Pigalle. B-körkort är att föredra. Residenstagaren ansvarar för resor och eventuell hyra av bil. Det finns extra produktionsmedel att söka på upp till totalt 10 000 kronor för resekostnader.

  Dansinitiativet Luleå:
  Boende/resor ansvaras av residenstagaren. Regional ekonomisk support för resa och logi finns att tillgå. Residensets praktiska planläggning sker i samverkan med de regionala samverkanspartnerna genom Danscentrum Norr.

  Riksteaterns Produktionshus, Hallunda: Boende/resor ansvaras för av residenstagaren. Det finns extra produktionsmedel att söka på upp till totalt 10 000 kronor om du eller någon i teamet ej är skriven i Stockholms län.

Ansökningskrav – vem kan söka?

 • Koreograf/danskreatör som är skriven i Sverige med en produktion som har en planerad premiär, speltillfällen, turné och/eller offentligt visningstillfälle.
 • Produktionen du söker med har behov att repetera i skala 1:1 i en teater/blackbox där produktionsresidenset kan stödja repetitionsarbetet tekniskt.

Din ansökan – vad behöver finnas med?

Ansökan sker i Varbi. Notera att Varbi-konton ska endast skapas i residenstagarens namn – vilket är ansvarig koreograf/danskreatör på plats under residensperioden. Söker du för någon koreograf/kompani/danskreatör så fyller du i den informationen i ansökningsformuläret efter residenstagarens kontaktuppgifter.

 • Önskemål om period/er. Du kan ange ett eller flera val.
 • En kortare presentation som beskriver din produktion i skrift samt möjlighet att komplettera med kortare filmad presentation.
 • Premiärdatum, plats och ort, andra planerade speltillfällen, turnéplan alternativt annat offentligt visningstillfälle.
 • Bifoga ett första utkast på produktionsplanering/repetitionsschema.
 • En kortare eller något längre beskrivning av era förväntningar på residenset.
 • Teknisk specifikation – ett dokument som beskriver rummet inklusive önskat ljus, ljud, video, dansmatta, intäckningar osv.
 • En samlad kontaktlista, cv och bilder på samtliga i teamet.
 • Budget för din/er produktionsresidensperiod på tre veckor
 • Totalbudget för produktionen, inklusive eventuellt beviljade bidragsansökningar, samarbetspartners och/eller letter of intent.
 • En kortare presentationstext och produktionsbild (ange fotograf)
  – för hemsida/or och för utskick om din/ert residens.
 • Du kan bifoga Youtube- och/eller Vimeoklipp alternativt andra länkar och/eller dokument om produktionen.

Hur går urvalet till?

Vilka produktioner som slutligen antas beslutas av ansvarig för Produktionsresidens Dans.  Urval och slutgiltigt beslut görs efter flertal kriteriebaserade urvalsläsningar, och samtal med urvalsgrupp bestående av alla parter som ingår i samarbetet 2024, samt utifrån en samlad bedömning av respektive års inkomna ansökningar baserat på följande kriterier: 

 • Ansökningens produktionsbudgetar, tekniska och rumsliga önskemål samt planering 
 • Erfarenhet och geografisk spridning 
 • Planerade offentliga visningar samt sökt residensperiod 
 • Konstnärlig form, stil och uttryck 

Verksamheten baseras på lärande och kunskapsutbyte. Genom att skapa praktiska samtal mellan det fria dansfältet, institutionen och folkrörelsen breddas förståelsen och kunskapen om konstnärliga processer, produktionsförutsättningar samt konstnärskap inom dans.

Lär mer om Produktionsresidens Dans

 

Kontakt

Har du frågor eller funderingar, kontakta

Helena Ringvold, ansvarig för Riksteaterns Produktionsresidens Dans: helena.ringvold@riksteatern.se
Ange Produktionsresidens Dans 2024 i ämnesraden.

card block image
Sök Produktionsresidens Dans

Riksteaterns produktionsresidens riktar sig till koreografer och danskreatörer som har behov av att få repetera planerade produktioner med teknik i full skala.

card block image
Tidigare produktionsresidens

Läs om alla tidigare års utvalda residens – se intervjuer, work in progress och samtal med teamen bakom residensen. Residensverksamheten startade 2015.

card block image
Länkarkiv till alla work in progress-visningar

Här har vi samlat alla tidigare work in progress-visningar för Produktionsresidens Dans samt intervjuer med de konstnärliga teamen.