Till innehåll
Riksteatern och GDPR

Din integritet är viktig för oss

På Riksteatern centralt och inom alla våra föreningar värnar vi om en hög nivå av skydd för personuppgifter.

GDPR (på svenska Dataskyddsförordningen) är en ny EU-förordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men det innebär att kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter skärps.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter i våra policyer:
Integritetspolicy Riksteatern (pdf)
Integritetspolicy Riksteaterföreningar (pdf)

Riksteaterns Privacy Policy in English:
Privacy Policy Riksteatern (pdf)


Vill du begära ett registerutdrag enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen så gör du det här